สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัวและสังคม

ใส่ใจดูแลสุขภาพ

- ให้สิทธิ์พนักงานในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากโรงพยาบาลชั้นนำ
- ให้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิตและประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

- คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
- คอร์สฝึกอบรมภายนอกองค์กร โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน
- สนับสนุนค่าสอบ TOEIC และถ้าคะแนนถึงเกณฑ์จะมีเงินรางวัลพิเศษ

สวัสดิการพิเศษอื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินโบนัสประจำปี
- กิจกรรมปีใหม่บริษัท
- Outing ของบริษัท 2 วัน 1 คืน

ตำแหน่งงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสยามอีสต์

ติดต่อสมัครงาน

Ms.Pattama Boonhomchuen (HR & Admin Department)
SiamEast Solutions Public Company Limited15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191,
ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเ มืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21150
Tel.(66) 0-3868-2540 (5 Lines)
Fax.(66)0-3868-2539
E-mail : [email protected]
Website : www.siameastsolutions.com