ตำแหน่งงานว่าง

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

Content Marketing & Graphic Design

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1.เขียน Story Telling แล้วสามารถ Offer ความคิด + คิด Content ให้กับองค์กร
2.สามารถใช้ WordPress พื้นฐานได้
3.มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง SEO เบื้องต้น
4.มีความรู้ความเข้าใจด้าน Social Media เช่น Google, Facebook, Line OA และช่องทางอื่นๆ
5.ค้นหาช่องทางใหม่ๆ ในโลกออนไลน์ตลอดเวลา และ ประสานงานร่วมกับทีม เพื่อสร้างเนื้อหาที่ผลักดัน และส่งเสริมยอดขาย
6.ประสานงานร่วมกับทีม Graphic Design เพื่อให้ได้ภาพตามที่ต้องการ
7. ประสานงานร่วมกับทีมอื่นๆหรือลูกค้า ที่เกี่ยวข้อง เช่น Sales, Developers, Customers เพื่อให้ได้งานตามที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสม
8.ทำ Content และผลงานต่างๆด้านออนไลน์
9.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)
1. เพศหญิง อายุ 28 – 30 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี / ปริญญาโท
3. ประสบการณ์งาน 2 ปีขึ้นไป
4. บริหารจัดการ WordPress ได้เป็นอย่างดี
5. ความรู้ความเข้าใจด้าน Social Media เช่น Google, Facebook , Line OA
6.มีทักษะทางการงานเขียนมีความเป็น Copy Writer ใช้ภาษาได้อย่างดีเยี่ยม

 

___________________________

Contacts
Ms.Pattama Boonhomchuen
SiamEast Solutions Public Company Limited
15/1 Highway – Rayong No. 3191 Rd., T.Huey – Pong, A.MuangRayong, Rayong 21150 Thailand
Tel.(66) 0-3868-2540 (5 Lines)
Fax.(66)0-3868-2539
e-mail : Pattama.boo@siameastsolutions.com
Website : www.siameastsolutions.com