063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

rembe

your safety

REMBE ผู้ผลิตสินค้าจากประเทศเยอรมัน เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโดยจะผลิตและจำหน่ายสินค้า 2 ส่วนหลักๆ คือ Process Safety division และ Explosion safety division ที่ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี เป็นผู้คิดค้นเทคโทนโลยี Buckling pin และ Flameless Venting เจ้าแรกของโลก

Products Range

Explosion safety

Process Safety

Rembe Process safety & Safety Explosion Protection

Rembe

Reverse buckling pin bursting disc (rupture disc) KUB®.

ชั้นของกระบวนการประกอบด้วยเมมเบรนปิดผนึกที่นูนและเรียบเนียนในตัว ซึ่งช่วยปกป้องชั้นที่สองซึ่งเป็นส่วนประกอบของหมุดโก่งจากการกัดกร่อน รับประกันแรงดันระเบิดคงที่ อายุการใช้งานยาวนาน และอัตราส่วนการทำงานสูง

KUB®: Reverse buckling pin bursting disc (rupture disc)

เทคโนโลยีการตัดด้วยเลเซอร์ที่ทันสมัยที่สุด รวมกับทฤษฎีของ Euler’s Law ในการออกแบบคำนวน Pin เพื่อให้เกิดความแม่นยำของ Burst Pressure สูงสุด ผลิตด้วยความหนาของแผ่นแบ่งเป็น 2 Layer ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงช่วยให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้ 0%

KUB®: Reverse buckling pin bursting disc (rupture disc)

Reverse Rupture disc 1-layer ราคาย่อมเยาว์ มีค่า MAWP or Operating Ratio สูงสุด ถึง 95% รอยบากที่กำหนด Burst pressure ทำจากเลเซอร์ความแม่นยำสูง Manufacturing error 0%

ODV / STAR: Triple layer forward acting rupture disc

Rupture disc 3-layer ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับกรณี Burst pressure / แรงดันต่ำ มีทั้งรุ่นที่ติดตั้งบนหน้าแปลน และ บน Holder

SFD: Sublimated Forward Acting Rupture Disc

Rupture disc 1-layer ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับกรณี Small Tolerance มีทั้งรุ่นที่ติดตั้งบนหน้าแปลน และ บน Holder ผลิตโดยใช้หลักการระเหิดที่ผิวของแผ่นดิสต์ ไม่ทำให้โครงสร้างของเหล็กเสียหาย รองรับแรงดันได้ กว้างต่ำถึงสูง

Rembe

KUB®-V-Series

ประโยชน์ของ KUB®-V-Series นั้นชาญฉลาดมาก โดยการวางช่องว่างระหว่างจานเบรกและวาล์วนิรภัยอย่างช้าๆ ภายใต้แรงดัน สามารถตรวจสอบวาล์วว่ามีการรั่วไหลหรือทำงานได้อย่างราบรื่น ความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์ต่อแรงกดต้านของ KUB®-V-Series

Explosion Venting ( panel )

แผ่นแตกระบายแรงดัน (Explosion Vent) ทำหน้าที่ระบายแรงดันภายในระบบอุปกรณ์เมื่อเกิดการระเบิดขึ้น โดยแผ่นจะแตกออกเมื่อแรงดันในระบบมีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา เพื่อลดความสูญเสียรุนแรงของระบบอุปกรณ์ภายในโรงงาน

Flameless Explosion Venting

Q-Box / Q-Rohr คือ อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลวไฟ (Flameless Explosion Venting) มีลักษณะเป็นตะแกรงทรงกระบอกหรือทรงเหลี่ยม ซึ่งจะถูกติดตั้งไว้กับถังหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด เป็นอุปกรณ์ที่อับอากาศซึ่งจะช่วยดับเปลวไฟอย่างฉับพลัน

Breather Valve (ELEVENT)

ประโยชน์ของ KUB®-V-Series นั้นชาญฉลาดมาก โดยการวางช่องว่างระหว่างจานเบรกและวาล์วนิรภัยอย่างช้าๆ ภายใต้แรงดัน สามารถตรวจสอบวาล์วว่ามีการรั่วไหลหรือทำงานได้อย่างราบรื่น ความทนทานที่เป็นเอกลักษณ์ต่อแรงกดต้านของ KUB®-V-Series

Explosion Isolation

วาล์วตัดตอน (Isolation Valve) โดยจะทำหน้าที่ป้องกันแรงระเบิดหรือเปลวไฟ ที่เกิดจากการระเบิดภายในอุปกรณ์ไม่ให้ลุกลามผ่านท่อไปยังจุดอื่นๆ ของระบบ ไม่ให้ระเบิดลุกลามไปยังวงกว้าง โดย Isolation valve นี้ จะทำงานโดยการปิดทันที หากเกิดการระเบิดขึ้น ไม่ให้แรงระเบิดหรือเปลวไฟ ย้อนกลับไปตามเส้นท่อ

Explosion Suppression

สเปรย์ระงับประกายไฟ (Explosion Suppression) จะสามารถตรวจจับประกายไฟหรือเพลิงไหม้ภายในระบบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟหรือแรงระเบิด จะส่งสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานโดยการฉีดสารเคมีเพื่อดับเพลิง ระงับแรงระเบิดตั้งแต่เริ่มต้น ด้วยความเร็วสูง/อย่างรวดเร็ว

Explosion Prevention

ระบบป้องกันการระเบิดอันเนื่องมากจากไฟฟ้าสถิตย์ และการคลุติดไฟจากเชื้อเพลิง (Prevention)เป็นอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์คงค้างก่อนทำการปล่อยหรือลำเลียงสินค้า ทั้งจากระบบการ unloading สินค้าจากรถบรรทุกเข้าเก็บที่ถัง หรือ ระบบถุง Big Bag ระบบจะทำการเตือนหากมีค่าไฟฟ้าสถิตย์คงค้างมากเกินกำหนด

1) Process Safety
สินค้าในส่วนนี้ จะดูแลและผลิตจัดจำหน่ายสินค้าประเภท Rupture disc / Bursting Disc และ Breather valve โดยสินค้ามีไว้เพื่อระบายแรงดันออกในกรณีที่แรงดันและอุณหภูมิในระบบสูงเกินกว่าที่กำหนด แผ่นดิสต์จะแตกออกเพื่อระบายความดัน/ปล่อยแรงดันออกนอกระบบได้อย่างแม่นยำและทันเวลา โดยเป็นอุปกรณ์นี้จะช่วยป้องกันความปลอดภัยไม่ให้ระบบหรืออุปกรณ์อื่นเกิดความเสียหายรุนแรงหรือเสียหายต่อเนื่องจากแรงดันที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน
ดังนั้น Rupture disc จะถูกออกแบบเพื่อใช้งานกับทุกประเภทของอุตสาหกรรมที่ทีการออกแบบให้มีการระบายแรงดันในระบบฉุกเฉิน โดย REMBE จะมีการออกแบบพิเศษเป็นผลให้มีค่าความแม่นยำสูง มาพร้อมกับคุณลักษณะพิเศษ คือ Torque independent การติดตั้งไม่ต้องใช้ Torque ขณะติดตั้ง Rupture disc และ Holder , ส่วนแผ่น Rupture disc เอง สามารถหยิบ/จับได้ คุณสมบัตินี้ทำให้ Rupture disc สามารถเช็ดทำความสะอาด ตรวจสอบ เแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยที่ค่า Burst pressure ไม่เปลี่ยนแปลง
Breather Valve เป็นอุปกรณ์สำหรับควบคุมค่าความดันภายในระบบให้อยู่ในระดับคงที่ ส่วนใหญ่จะติดตั้งกับถังบรรจุของเหลวหรือก๊าซซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ถังเกิดการยุบตัวหรือขยายตัวตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดัน เมื่อมีการถ่ายเทออกและสูบเข้าของของเหลวหรือก๊าซในกระบวนการ

2) Explosion safety
สินค้าเป็นระบบอุปกรณ์ที่ถูกออกแบบและติดตั้ง เพื่อป้องกันความเสียหายจากการระเบิดของอุปกรณ์ในกระบวนการส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีละอองฝุ่นสูง เช่น โรงงานผลิตนมผง กาแฟ เม็ดสี แป้ง ฝุ่นเคมีโลหะ เป็นต้น และอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากถ่านหินผง เช่น โรงผลิตไฟฟ้า โรงผลิตเคมี ประกอบด้วย แผ่นแตกระบายแรงดัน (Explosion Vent) ทำหน้าที่ระบายแรงดันภายในระบบอุปกรณ์เมื่อเกิดการระเบิด โดยแผ่นจะแตกออกเมื่อแรงดันในระบบมีค่าเกินกว่าที่กำหนดไว้ ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา เพื่อลดความสูญเสียรุนแรงของระบบอุปกรณ์ในโรงงาน อุปกรณ์ป้องกันการระเบิดแบบไร้เปลวไฟ (Flameless Explosion Venting) มีลักษณะเป็นตะแกรงทรงกระบอกซึ่งจะถูกติดตั้งไว้กับถังหรืออุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการระเบิด เป็นอุปกรณ์ที่อับอากาศซึ่งจะช่วยดับเปลวไฟอย่างฉับพลัน เพื่อป้องกันไม่ให้เปลวไฟที่เกิดจากการระเบิดภายในระบบลุกลามออกมาสู่ภายนอก ลดความเสียหายรุนแรงในกรณีเกิดการระเบิดและการลุกลามของเปลวไฟ วาล์วตัดตอน (Isolation Valve) จะทำหน้าที่ป้องกันแรงรัเบิดหรือเปลวไฟ ที่เกิดจากการระเบิดภายในอุปกรณ์ไม่ให้ลุกลามผ่านท่อไปยังจุดอื่นๆ ของระบบ ไม่ให้ระเบิดลุกลามไปยังวงกว้าง สเปรย์ระงับประกายไฟ (Explosion Suppression) จะสามารถตรวจจับประกายไฟหรือเพลิงไหม้ภายในระบบตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยเซ็นเซอร์ตรวจจับเปลวไฟจะส่งสัญญาณเพื่อให้อุปกรณ์ดังกล่าวทำงานโดยการฉีดสารเคมีเพื่อดับเพลิง ระบบป้องกันการระเบิดอันเนื่องมากจากไฟฟ้าสถิตย์ และการคลุติดไฟจากเชื้อเพลิง (Prevention) เป็นอุปกรณ์ช่วยตรวจสอบไฟฟ้าสถิตย์คงค้างก่อนทำการปล่อยหรือลำเลียงสินค้า ทั้งจากระบบการ unloading สินค้าจากรถบรรทุกเข้าเก็บที่ถัง หรือ ระบบถุง Big Bag ระบบจะทำการเตือนหากมีค่าไฟฟ้าสถิตย์คงค้างมากเกินกำหนด และนอกจากนั้น ยังมีการจัดจำหน่ายระบบช่วยตรวจสอบการคลุติดไฟของเชื้อเพลิงในถังเก็บเชื้อเพลิง หากเกิดกรณีเชื้อเพลิงลุกติดไฟ อุปกรณ์จะแจ้งสัญญาณกลับมาเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ หรือ ระงับก่อนที่จะเกิดความรุนแรงของการระเบิด

3) สินค้าในส่วนของ Control Division
จำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดการไหล (Flow Rate Measurement) สำหรับของแข็งซึ่งติดตั้งร่วมกับ Silos, Mixers, Tanks และอื่นๆ โดย REMBE สามารถเสนอสินค้าได้ครอบคลุมทุกลักษณะการใช้งานและทุกกลุ่มอุตสาหกรรม Chemical, Synthetic, Pharmaceutical, Food เป็นต้น

บริษัทฯ มีทีมวิศวกรฝ่ายขายที่ให้บริการด้านวิศวกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อตั้งแต่การสอบถามความต้องการและวัตถุประสงค์การใช้งาน การคัดเลือกประเภทอุปกรณ์ที่เหมาะสม การให้คำแนะนำในการติดตั้ง และการทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ในการเดินระบบครั้งแรก (Commissioning) พร้อมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและการบำรุงรักษาอุปกรณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

สยามอีสต์:

  • สยามอีสต์เป็นตัวแทนจำหน่าย REMBE อย่างเป็นทางการในประเทศไทย มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้าและบริการที่เป็นของแท้
  • สยามอีสต์มีทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์ คอยให้บริการด้านเทคนิคและการสนับสนุน
  • สยามอีสต์มีคลังสินค้าพร้อมส่ง มั่นใจได้ว่าได้รับสินค้ารวดเร็ว
  • สยามอีสต์มีบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ REMBE ช่วยให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
    หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ REMBE หรือต้องการปรึกษาเกี่ยวกับโซลูชั่นความปลอดภัย กรุณาติดต่อสยามอีสต์

เราพร้อมช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่

เรามุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Cta all page TH

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่านเอง