สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัวและสังคม

ใส่ใจดูแลสุขภาพ

- ให้สิทธิ์พนักงานในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากโรงพยาบาลชั้นนำ
- ให้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิตและประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

- คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
- คอร์สฝึกอบรมภายนอกองค์กร โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน
- สนับสนุนค่าสอบ TOEIC และถ้าคะแนนถึงเกณฑ์จะมีเงินรางวัลพิเศษ

สวัสดิการพิเศษอื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินโบนัสประจำปี
- กิจกรรมปีใหม่บริษัท
- Outing ของบริษัท 2 วัน 1 คืน

ตำแหน่งงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสยามอีสต์

คุณสมบัติ
– เพศหญิง / ชาย อายุ 26 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตรบัณฑิต
– มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไปในด้านการขอรับบรอง อย.
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่รับผิดชอบ
1.วางแผนและสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
2.วางแผน นัดหมาย เข้าพบ และจัดทำรายงาน นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ กับลูกค้า
3. ติดต่อประสานงาน ทำงานร่วมกับ ลูกค้า คู่ค้า และ เพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท
4.ส่งเสริมการขาย, ให้คำแนะนำอธิบายและขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าซึ่งรวมถึงแพทย์, เภสัชกร, จัดซื้อและเจ้าของร้านขายยา
5.ติดตามทวงหนี้ค่าสินค้า
6.รับเรื่องราวร้องทุกข์ และประสานงานแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า
7.ปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

สวัสดิการ
1.ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.โบนัส และ เงินรางวัล
4.ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
5.ค่าทักษะทางภาษา
6.สวัสดิการพื้นฐาน (ประกันสังคม)

ติดต่อสมัครงาน

Ms.Pattama Boonhomchuen (HR & Admin Department)
SiamEast Solutions Public Company Limited 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191,
ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21150
Tel.(66) 0-3868-2540 (5 Lines)
Fax.(66)0-3868-2539
E-mail : Pattama.boo@siameastsolutions.com
Website : www.siameastsolutions.com