สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัวและสังคม

ใส่ใจดูแลสุขภาพ

- ให้สิทธิ์พนักงานในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากโรงพยาบาลชั้นนำ
- ให้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิตและประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
- ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

- คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
- คอร์สฝึกอบรมภายนอกองค์กร โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน
- สนับสนุนค่าสอบ TOEIC และถ้าคะแนนถึงเกณฑ์จะมีเงินรางวัลพิเศษ

สวัสดิการพิเศษอื่นๆ

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- เงินโบนัสประจำปี
- กิจกรรมปีใหม่บริษัท
- Outing ของบริษัท 2 วัน 1 คืน

ตำแหน่งงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวสยามอีสต์

คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง
– อายุ 25 – 30 ปี
– ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ โลจิสติก หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อ อย่างน้อย 2 ปี
– สามารถสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
– สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

หน้าที่รับผิดชอบ
1. สรรหา เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคาและเงื่อนไขกับผู้ขาย (Supplier) ตามคำร้อง เพื่อให้ได้ราคาและข้อตกลงที่เหมาะสม
2. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ
· ลดต้นทุนสินค้าเดิมจากการหาซื้อจากแหล่งอื่นๆ เพื่อบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
· หาวิธีการสำหรับการสั่งซื้อที่ช่วยลดกระบวนการ ลดเวลา และลดต้นทุน
3. วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบ PR และ SO ประสานงานกับแผนกที่ต้องการขอซื้อ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและได้สินค้าตามกำหนด
4. ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ PO ทั้งในและต่างประเทศและประสานงานระหว่างผู้ขาย (Supplier) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร
6. รายงานและวิเคราะห์ข้อมูล
7. การควบคุมสินค้าคงคลังร่วมกับแผนกคลังสินค้าอย่างเหมาะสม

สวัสดิการ
1.ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
2.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
3.โบนัส และ เงินรางวัล
4.ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
5.ค่าทักษะทางภาษา
6.สวัสดิการพื้นฐาน (ประกันสังคม)

ติดต่อสมัครงาน

Ms.Pattama Boonhomchuen (HR & Admin Department)
SiamEast Solutions Public Company Limited 15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191,
ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัด ระยอง 21150
Tel.(66) 0-3868-2540 (5 Lines)
Fax.(66)0-3868-2539
E-mail : Pattama.boo@siameastsolutions.com
Website : www.siameastsolutions.com