063-3935088

Customer Support

ร่วมงานกับเรา

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ดูแลพนักงานแบบคนในครอบครัว ทั้งด้านสุขภาพ ครอบครัวและสังคม

ใส่ใจดูแลสุขภาพ

– ให้สิทธิ์พนักงานในการรักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก จากโรงพยาบาลชั้นนำ
– ให้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากประกันชีวิตและประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
– ใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลจากบัตรประกันสังคม

ส่งเสริมการพัฒนาตนเอง

– คอร์สฝึกอบรมภายในองค์กรที่จัดขึ้นต่อเนื่อง
– คอร์สฝึกอบรมภายนอกองค์กร โดยสามารถเลือกอบรมให้ตรงกับสายงาน
– สนับสนุนค่าสอบ TOEIC และถ้าคะแนนถึงเกณฑ์จะมีเงินรางวัลพิเศษ

สวัสดิการพิเศษอื่นๆ

– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– เงินโบนัสประจำปี
– กิจกรรมปีใหม่บริษัท
– Outing ของบริษัท 2 วัน 1 คืน

ตำแหน่งงาน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวสยามอีสต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มของบริษัท
2. เป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และนำเสนอให้แก่ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทรับทราบติดต่อ สือต่างๆ เพื่อ รักษาความสัมพันธ์ ร่วมถึง การ เข้าหา นักวิเคราะห์ ของแต่ละ โบรกเกอร์ ในการเขียน ข่าว ต่างๆ
3. มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดกลยุทธ์เข้าร่วมในการประชุมที่มีการพิจารณาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ และผลการดำเนินงานของบริษัท
4. รายงานข้อมูลที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนและข้อมูลที่สำคัญของตลาดทุนให้ผู้บริหารระดับสูง และจัดเตรียมข้อมูล ให้คำแนะนำ รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั้งหมดของบริษัทที่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน รวมถึงข้อมูลในการประชุมกับนักวิเคราะห์ให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็น “โฆษก” ประจำบริษัท (Spokesperson)
5. ดูแลนักลงทุน วิเคราะห์ข้อมูลด้านนักลงทุนว่ามีพฤติกรรมการลงทุนเป็นอย่างไร เพราะเหตุใดจึงให้ความสนใจบริษัท ช่วยจัดกิจกรรม และติดต่อ บุคคลต่างๆ ให้รู้จักบริษัท มากขึ้น
6. สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท โดยการรายงานข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และมีการเปิดเผยข้อมูลที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
7. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

อายุระหว่าง 27-35 ปี
เพศ หญิง / ชาย
ปริญญาตรีขึ้นไป บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน / วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มีประสบการณ์ด้านงาน นักลงทุนสัมพันธ์
สามารถเดินทางมาทำงานเองได้ มีรถยนต์ส่วนตัว
มีทักษะด้านการสื่อสาร การนำเสนองาน
มีประสบการณ์ในบริษัทมหาชน

ติดต่อสมัครงาน

คุณปัทมา บุญหอมชื่น
(HR & Admin Department)
สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
15/1 ถนนทางหลวงระยองสาย 3191,
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง 21150
Tel.(66) 0-3868-2540 (5 Lines)
Fax.(66)0-3868-2539
E-mail : Pattama.boo@siameastsolutions.com
Website : www.siameastsolutions.com