063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

หม้อน้ำระบบไอน้ำ

หม้อน้ำระบบไอน้ำ
ปั๊มป้อนเข้าระบบแบบพิเศษของกรุนด์ฟอสสำหรับหม้อน้ำระบบไอน้ำมีประสิทธิภาพที่คู่แข่งเทียบได้ยากสำหรับใช้งานในกระบวนการอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ซึ่งปั๊มหลายใบพัดแต่ละตัวสามารถป้อนน้ำเข้าระบบหม้อน้ำระหว่าง 0.5 ถึง 180 ลบ.ม. และปริมาตรสามารถเพิ่มขึ้นได้อย่างง่ายโดยการใช้ มอเตอร์มากขึ้นการออกแบบเพื่อให้ทนต่อแรงดันสูง อุณหภูมิตัวกลางและอุณหภูมิแวดล้อมที่สูง และจำนวนครั้งการเริ่มทำงานและหยุดทำงานที่เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในการใช้งานกับระบบหม้อน้ำ โดยปั๊มมีความเหมาะสมในทุกๆ ด้าน และมีความสามารถในการจัดการปัญหาสภาพทางเข้าที่มีคุณภาพไม่ดี ปั๊มสามารถจัดหาพร้อมกับระบบระบายความร้อนด้วยอากาศด้านบนเพื่อป้องกันซีลเพลาไม่ให้เกิดความเสียหายที่มีสาเหตุจากอุณหภูมิที่สูง
ข้อสังเกต
◾กฎมายของหลายประเทศยอมให้มีการลดขนาดของปั๊มหากปั๊มนั้นเป็นชนิดสามารถควบคุมความเร็วได้

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง