063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

โซลูชั่นงานบริการ

โซลูชั่นงานบริการ

นอกเหนือจากการจำหน่ายสินค้าที่เพียบพร้อมด้วยคุณภาพแล้ว สยามอีสต์ยังมีบริการต่างๆ โดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน และประสบการณ์สูง ดังนี้
– งานติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และโอเวอร์ฮอล ปั้มและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
– งานเคลือบผิวปั้ม อุปกรณ์ และพื้นผิว โดยผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์
– งานฉนวนกันความร้อนและความเย็นแบบถอดได้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการหุ้มฉนวนลดเสียง โดยผลิตภัณฑ์อาร์มาเซล
– งานออกแบบและติดตั้งท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC,
GRE(Glass Reinforced Epoxy)ม Syler PE, Lining Pipe
– งานตรวจสอบและทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิง NRPA25 ตามมาตรฐาน การใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว
– การให้บริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า

งานบริการระบบปั๊ม ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุง และโอเวอร์ฮอล ปั้มและอุปกรณ์ชนิดต่างๆ
ให้บริการที่รวดเร็วและแม่นยำ ในการติดตั้ง ทดลองเดินเครื่อง ซ่อมบำรุงปั๊มรวมถึงปั๊มน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ชนิดต่างๆ สามารถเข้าถึง และแก้ปัญหาได้ตรงจุด โดยทีมช่างที่มีความชำนาญงาน และมีประสบการณ์สูง โดยเฉพาะสินค้าที่สยามอีสต์เป็นตัวแทนจำหน่าย ซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพ อะไหล่แท้ และการให้บริการอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ สยามอีสต์ยังเป็นศูนย์ซ่อมโดยตรงของปั้มกรุนฟอสอีกด้วย

งานตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว
ให้บริการตรวจสอบการใช้พลังงานของเครื่องสูบของเหลว(ฺBoost Energy Optimization) โดยใช้เครื่องมือและ Software ของ Grundfos ที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้วัดปริมาณการไหล ความดันของของเหลว และ กระแสไฟฟ้าที่ใช้ นำมาประมวลผล และวิเคราะห์ จากนั้น จะเสนอแนะวิธีการปรับลดการใช้พลังงานต่อไป งานตรวจสอบและทดสอบระบบปั๊มน้ำดับเพลิงตามมาตรฐาน NFPA25 (Performance Test Firepump)

งานเคลือบผิวปั้ม อุปกรณ์ และพื้นผิวโดยผลิตภัณฑ์ล็อคไทท์ ให้บริการเคลือบพื้นผิวของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ปั๊ม, วาล์ว, ถัง, ท่อ, อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Heat Exchanger),พื้นผิวเหล็กและคอนกรีตภายใน/ภายนอกอาคารและบริเวณเขตกระบวนการผลิต, บ่อพักน้ำ ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ – เพื่อลดปัญหาการสึกหรอ (Abrasion) และการผุกร่อน (Corrosion) ของผิววัสดุ – เพื่อยืดอายุการใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ – เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน้ำ กรด ด่าง สารเคมีชนิดต่างๆ ใน บ่อพักน้ำหรือถังเก็บสารเคมี – เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน (Energy Saving) สำหรับปั๊มต่างๆ เนื่องด้วยผิวที่ทำการ เคลือบจะมีความเรียบมันและลื่น จึงทำให้ปั๊มใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลง
งานหุ้มฉนวนร้อน/เย็น รวมทั้งการหุ้มฉนวนลดเสียง โดยผลิตภัณฑ์อาร์มาเซล ให้บริการงานหุ้มฉนวน และจำหน่ายฉนวน (Insulation) กันความร้อน/ความเย็น/ลดเสียง สำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น วาล์ว, ถัง, ท่อ, หน้าแปลน, เครื่องกังหัน (Turbine), เตาหลอม (Furnace) ฯลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังกล่าว คือ – เพื่อป้องกันอันตรายจากการสัมผัสความร้อน, ความเย็น ที่อุปกรณ์ต่างๆ – เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงดัง (ตามกฎหมายกำหนดไว้ ห้ามเกิน 85 เดซิเบล) – เพื่อปกป้องการสูญเสียพลังงานความร้อนและความเย็นระหว่างกระบวนการผลิต – เพื่อการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงที่ต้องใช้ไปในการสร้างพลังงาน ที่เกิดการสูญเสียไประหว่างการผลิต
งานออกแบบและติดตั้งท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC, GRE(Glass Reinforced Epoxy) ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง จำหน่าย เปลี่ยนแปลง ระบบท่อภายใน และภายนอก โรงงาน รวมถึงท่อใต้ดิน โดยใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสีบุพลาสติกโพลีเอทีลีน (PE lined Galvanize pipe), ท่อพลาสติก HDPE, PP-R, UPVC, CPVC, GRE pipe(Glass Reinforced Epoxy) ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของลูกค้า

งานบริการอื่นๆ ตามความต้องการของลูกค้า
สยามอีสต์ ยังให้บริการในงานต่างๆ ที่ลูกค้าต้องการ อาทิเช่น งานขึงตะแกรงเหล็ก งานเชื่อมประกบและแปรรูปโลหะ (Fabrication Work) เป็นต้น