063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

การล้างและการทำความสะอาด

การล้างและการทำความสะอาด

การล้างและการทำความสะอาดเป็นสิ่งที่จำเป็นในอุตสาหกรรมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่รวมอยู่ในสายการผลิตของกระบวนการหลักหรือเป็น กระบวนการที่แยกจากกัน การเลือกปั๊มกรุนด์ฟอสสำหรับการใช้งานอยู่กับที่หรือเคลื่อนที่ของคุณเป็นการยกระดับสมรรถนะที่เชื่อถือได้และประสิทธิภาพที่น่าประทับใจ

ช่วงการใช้งานสำหรับการล้างและการทำความสะอาดประกอบด้วยปั๊มใช้งานเฉพาะด้านสำหรับการใช้งานดังต่อไปนี้

◾เครื่องล้างขวด
◾เครื่องล้างชิ้นส่วน
◾การล้างรถยนต์ล้างรถ
◾ระบบล้างเคลื่อนที่
◾CIP
◾SIP

ปั๊มใบพัดเดี่ยว ปั๊มหลายใบพัด ปั๊มระบบลูกเบี้ยว และปั๊มจุ่มมีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานที่ทนต่อสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน อุณหภูมิสูง และมีจำนวนการเปิด-ปิดบ่อยครั้งซึ่งพบได้ในกระบวนการล้างและทำความสะอาด ปั๊มสำหรับการใช้งานเพื่อการล้างและทำความสะอาดนั้นสามารถที่จะหาได้ในรุ่นมาตรฐานสุขอนามัยเช่นเดียวกับรุ่นที่ไม่ใช่มาตรฐานสุขอนามัย

การติดตั้งพร้อมกับตัวแปลงความถี่จากโปรแกรม E-solution ของกรุนด์ฟอสทำให้ปั๊มกะทัดรัดที่ทำงานได้ง่ายที่แรงดันที่แตกต่างกัน เช่น การล้างด้วยสบู่ การทำความสะอาดเฉพาะจุดที่อุณหภูมิสูง และการล้างชำระที่แรงดันสูงขึ้น

โดยปกติแล้วปั๊มทั้งหมดสำหรับการล้างและการทำความสะอาดสามารถมาพร้อมกับปั๊มดูดจ่ายสารเคมีที่สามารถจ่ายสารทำความสะอาดได้อย่างเที่ยงตรง

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง