เราท้าทายตัวเองอย่างต่อเนื่องในการส่งมอบสิ่งที่ดีกว่าให้กับลูกค้าของเรามากขึ้น


VISION

Solutions Excellence สรรหาความเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน

MISSION

เน้นจัดหาสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
สร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน

CORE VALUE

F A S T

F = Fast การบริการและจัดหาสินค้าที่ดีและรวดเร็ว
A = Cultivate Continuous Action ปลูกฝังการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ ซื่อสัตย์
S = Synergy สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และพลังร่วม
T = Technology พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่น ๆ


map SE lo home 1

ขยายช่องทางการตลาด

map home

ขอนแก่น


กรุงเทพ

ระยอง


สงขลา

4สาขา

4,600+ลูกค้า

56+แบรนด์

2คลังสินค้า

Milestone

Milestone
Innovation, Solution, Quality and Best services

ก้าวแห่งความสำเร็จ

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท เรามีความภาคภูมิใจกับทุกช่วงเวลาประวัติศาสตร์ และทุกย่างก้าวแห่งความสำเร็จที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้

1993

ก่อตั้งบริษัท

2015

ISO 9001:2008

2017

แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

2018

เข้าซื้อกิจการ ยูบีเอ

2021

ก่อตั้ง
บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าซื้อกิจการ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด

เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน UBA ตามสัดส่วนที่ถือครองคิดเป็นร้อยละ 40 ของหุ้นเพิ่มทุน

2022

เพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัท โอเคเอส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด เป็น 10 ลบ. เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการลงทุน และการขยายพัฒนาธุรกิจ

“เรามุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจ รวมถึงกระบวนการทำงานเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับลูกค้าและ พนักงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก”

ร่วมงานกับเรา
logo SE white

การลงทุนสัมพันธ์

ชื่อหุ้น SE

ราคาหุ้นวันนี้

รายงานประจำปี

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
onereport cover 1ft
ดาวโหลด

ห้องข่าว

รวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ SE
ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ข่าววิเคราะห์ข่าวจากสื่อมวลชน

ลูกค้าคนสำคัญของเรา