ขยายช่องทางการตลาด

0
Branch
0
Customer
0
Brand

VISION

คุณค่าขององค์กร

” F A S T “


F FAST ในการบริการและจัดหาสินค้า

A มีระเบียบวินัย รวมถึงเน้นการสร้างความมั่นใจ
ในการเก็บข้อมูลทั้งหมดอย่างถูกต้องและซื่อสัตย์

S สร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และความสัมพันธ์ในบริษัทเครือ

T พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะอื่นๆ

วิสัยทัศน์

มีความเป็นเลิศในการค้นหา
ทางเลือกที่เหมาะสม

พันธกิจ

มุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจรวมถึงกระบวนการทำงานเพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับลูกค้าและพนักงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก

COMPANY HISTORY

OUR CLIENTS

“เรามุ่งเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจรวมถึงกระบวนการทำงาน
เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับลูกค้าและพนักงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก”
ร่วมงานกับเรา +

SIAMEAST NEWS

2021-03-30T09:46:16+07:00

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) โรดโชว์นักลงทุนกรุงเทพฯ

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) โรดโชว์นักลงทุนกรุงเทพฯ นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE และนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (ซ้ายสุด) กรรมการผู้จัดการ [...]

2021-03-30T09:37:58+07:00

SE เคาะราคา IPO หุ้นละ 2.45 บาท

SE เคาะราคา IPO หุ้นละ 2.45 บาท นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE พร้อมด้วย [...]

2021-03-30T09:29:57+07:00

SE เข้าเทรดวันแรก สูงกว่าราคาจอง 126%

SE เข้าเทรดวันแรก สูงกว่าราคาจอง 126% ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์ (กลาง) ประธานกรรมการบริษัท นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ [...]

OUR BRANDS