063-3935088

Customer Support

Functionality

Operability

Energy saving

TOMOE เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1941 เป็นต้นมาโดยเป็นผู้นำโรงงานผลิตอุปกรณ์เครื่องจักร Centrifuges, Decanter, และอุปกรณ์อื่นๆ ในญี่ปุ่น ซึ่ง TOMOE เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ไปให้กับโรงงานกลุ่ม Chemical, Petrochemical, Machinery, Food & Medicals และมีการพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถรองรับในเรื่องการกำจัด Waste water, และ Sewage sludge ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ทาง TOMOE ยังเน้นเรื่องสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Next generation centrifugal dewatering machines, Rotary press filters, Gravity belt thickener, etc. เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการผลิตหรือการบำบัดของเสีย เช่น Separate, Thicken, Dewater, Filter, Clarify, Express, Classify, Screen, Recover, Refine, Polish Grind, Convey เป็นต้น

Products Range

ระบบบำบัดน้ำเสีย
– เครื่องแยกเหวี่ยงด้วยแรงหนีศูนย์ Centrifuge
– ตัวกรองแบบกดโรตารี

การผลิตสารเคมีและปิโตรเคมี
– เครื่องแยกเหวี่ยงด้วยแรงหนีศูนย์ Centrifuge

การผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษ พลังงานไฟฟ้า
– ตัวกรองแบบกดโรตารี

เทคโนโลยีของแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ Centrifuge และ ประสิทธิภาพการแยกสารทั้งแบบ 2 หรือ 3 phase (ของเแข็ง,ของเหลวและน้ำ ที่มีค่าความหนาแน่นต่างกัน) สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต หรือระบบบำบัดของเสีย แยกสิ่งปนเปื้อนออกจากกันได้ ยกตัวอย่างเช่น น้ำกับน้ำมัน หรือ แยก Particle ออกจาก Liquid ในกระบวนการเดียว เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์มีความบริสุทธิ์เพิ่มขึ้น, ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ณ Down Stream และยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของ Coolant emulsion, Washing lye, Lube oil , ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการกำจัดบำบัดของเสียได้ โดยการดึงน้ำ ออกจาก Waste โดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ระดับ G-force ดังนั้น สารที่นำมาแยกจะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถแยกออกจากกันได้ทาง Mechanic, มีความหนาแน่น Density ต่างกันและไม่เป็น Emulsify เทคโนโลยีดังกล่าวนี้ ยังคงช่วยลดเรื่องมลภาวะที่เกิดจากเสียง กลิ่นได้เป็นอย่างดี เพราะเครื่องจักรถูกออกแบบให้เป็นระบบปิดทั้งหมด

แผนกเครื่องจักรและอุปกรณ์ของ Tomoe คือผู้ผลิตเครื่องหมุนเหวี่ยง เป็นอุปกรณ์ยี่ห้อชั้นนำในญี่ปุ่น และจัดหาเครื่องจักรที่หลากหลายในด้านเคมีภัณฑ์ เครื่องจักร อาหาร และการแพทย์ ที่ใช้ในเทคโนโลยีการแยกสาร นอกจากนี้ ในช่วงทศวรรษที่ 1970 เรายังมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสิ่งแวดล้อม เมื่อเครื่องหมุนเหวี่ยง Decanter ของTomoe เริ่มถูกนำมาใช้สำหรับการบำบัดน้ำเสียทางอุตสาหกรรม และกากตะกอนน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการพัฒนาของอุตสาหกรรม ความต้องการของลูกค้าเริมมีความหลากหลายมากขึ้น เริ่มมีความต้องการ ที่มุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพ เรื่องการประหยัดพลังงานซ่อมบำรุง เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ความต้องการเครื่องแยกเหวี่ยงของ Tomoe ที่มีฟังก์ชันการทำงานพร้อมก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  Tomoe ก็ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบโจทย์ของลูกค้า โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มรูปแบบควบคู่กับการพัฒนาประสิทธิภาพ เช่น เครื่องแยกน้ำแบบแรงเหวี่ยงรุ่นต่อไป เครื่องกรองแบบกดโรตารี่ เครื่องข้นสายพานแรงโน้มถ่วง เป็นต้น

Wastewater treatment system

Centrifuge Decanter TSM Decanter

BDN Decanter

Rotary Press Filter

Centrifuge Decanter

TRV Decanter

PTM Centrifuge Decanter

Centrifuge Decanter

เราพร้อมช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่

เรามุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Cta all page TH

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่านเอง