063-3935088

Customer Support

hanbal

เทคโนโลยีวิศวกรรมการถ่ายโอนมวล

Welcome to HMT

Hanbal Trays & Tower Packing

เป็นบริษัทชั้นนำและบริษัทแรกในประเทศเกาหลีที่ออกแบบและผลิต
Internal Column Equipment

hanbal

High Capacity NHP Valve Tray

Valve Tray ประสิทธิภาพสูงสามารถเพิ่ม capacityได้ถึง 60% หรือมากกว่าเมื่อเทียบกับ Fractionation Trays

Fractionation Trays

Fractionation Tray มีทั้งหมดสามประเภท ได้แก่ Sieve Tray, Valve Tray และ Bubble Tray

hanbal

Random packing

HMT สามารถผลิตขนาดของ Packing ได้หลากหลายตั้งแต่ 1/4 นิ้วจนถึง 3 นิ้ว โดยทั่วไปการเลือกวัสดุของ Random packing...

hanbal

Structured

“Structured packing” ถูกพัฒนาขึ้นในต้นปี 1940 แต่ไม่ได้รับความนิยมเนื่องจากการกระจายของของเหลวไม่ทั่วถึง

hanbal

Wire mesh type mist eliminator

ระบบไล่ฝ้าเรียกอีกอย่างว่าเครื่องกำจัดหมอก, เครื่องแยกตะแกรงลวด, ผ้าห่มลวด ฯลฯ

hanbal

Plate type mist eliminator

เครื่องกำจัดหมอกแบบแผ่นเรียกอีกอย่างว่าเครื่องกำจัดหมอกแบบเชฟรอน, เครื่องกำจัดหมอกแบบใบพัด ฯลฯ

Liquid Distributors

อุปกรณ์ช่วยกระจายของเหลวภายในคอลัมน์ ในบางกรณีอาจใช้อุปกรณ์นี้มากกว่า 1 ชิ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

hanbal

Support Plate

อุปกรณ์รองรับการบรรจุ นอกจากนี้ Support Plate ยังได้รับการออกแบบให้กระจายของเหลวและไออย่างสม่ำเสมอ

Feed Device

เป็นอุปกรณ์สำหรับลำเลียงของเหลวเข้าสู่กระบวนการ อุปกรณ์นี้จะใช้เพื่อลดอัตราการไหลของของเหลวที่เข้ามาจากท่อ

Hardware

เรามีส่วนประกอบภายในคอลัมน์ มากมายพร้อมจำหน่ายและผลิต โดยภายในประกอบด้วยวาล์วสำรองและฝาปิด เช่น MR2 Cage

Mist eliminator

• Wire Mesh mist eliminator
• Plate type mist eliminator
แยกและกำจัดหมอกหรือฝุ่นออกจากไอ

Coalescer

อุปกรณ์ใช้แยกของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน โดยทั่วไปการแยกของเหลวที่มีความหนาแน่นแตกต่างกัน

Hanbal Trays & Tower Packing

Hanbal Masstech เป็นบริษัทชั้นนำและบริษัทแรกในประเทศเกาหลีที่ออกแบบและผลิต internal column equipment ก่อตั้งขึ้นในเดือน กรกฎาคม ปี 1971 โดยสามารถออกแบบและผลิต Trays, Packing, Mist Eliminators และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในหอกลั่น เพื่อใช้ในโรงงานประเภทต่างๆ เช่น Oil Refinery, Chemical, Petrochemical, Plant Engineering and Construction companies เป็นต้น

ในปี 1979 HMT ได้ทำการร่วมงานกับบริษัท Norton Chemical Process Products Corporation ในฐานะตัวแทนจำหน่ายและเป็นผู้ผลิตโดยใช้ชื่อ “Norton Hanbal Korea Inc.” จนถึง เมษายน 2002

หลังจากนั้น HMT ได้ดำเนินการวิจัยและพัฒนากับสถาบันวิจัยพลังงานของเกาหลี (KIER) โดยเฉพาะการทำ R&D ร่วมกับ KIER-Ruhr University ในเยอรมนี ในฐานะสมาชิก F.R.I. เป็นระยะเวลาห้าปีภายใต้การช่วยเหลือจากรัฐ ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาของHMTกับ KIER ยังคงดำเนินต่อเนื่องทุกปี

HMT ได้นำของเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตมาจาก Norton CPPC และทาง HMT ก็มีเทคโนโลยีที่พัฒนาด้วยตัวเองเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของลูกค้าด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ทาง HMT ยังมีหน่วยงานทดสอบ Liquid Distributor ซึ่งสามารถทดสอบ Diameter ได้ถึง 6 เมตร และสูงถึง 8 เมตรอีกด้วย

เราพร้อมช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่

เรามุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Cta all page TH

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่านเอง