ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

แจ้งข่าว ปี 2563

แจ้งข่าว ปี 2562

แจ้งข่าว ปี 2561

แจ้งข่าว ปี 2560

23 กุมภาพันธ์ 2560
22 กุมภาพันธ์ 2560

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)


10 กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45-1)

งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559 (สอบทานแล้ว)

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558

สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45-1)

งบการเงินรายปี 2558 (ตรวจสอบแล้ว)

นโยบายการนำส่งงบการเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า : SE เริ่มซื้อขายวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560