063-3935088

Customer Support

SE 2024 ตั้งเป้ารายได้โต 25%
ลุยโปรเจกต์พลังงานแสงอาทิตย์ ตั้งเป้าโต 200% จากปีที่แล้ว
มุ่งจัดหาสินค้าและบริการ ด้าน ESG เสิร์ฟลูกค้า

สำหรับการขับเคลื่อนธุรกิจปีนี้ SE ยังคงดำเนินธุรกิจที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น อาทิ การผลิตรถยนต์(EV), บรรจุภัณฑ์(Packaging Plastic), อาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage), พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy)

SE เรายังคงรักษาฐานลูกค้าเดิม โดยการพัฒนางานบริการตรวจสอบคุณภาพปั๊ม (Pump Audits), พัฒนาระบบการทำงานของบุคลากรโดยใช้ AI และ Data base เข้ามาช่วยวิเคราะห์ปริมาณความต้องการซื้อของลูกค้าให้แม่นยำและนำไปสู่การเสนอขาย ที่ตรงเวลาตามลูกค้าจำเป็นต้องใช้พอดี

SE One stop service ปัจุบันเราเป็นตัวแทนสินค้าที่ได้รับมาตรฐานอุตสากรรมและมีนวัตกรรมเป็นที่ยอมรับระดับโลก ทั้งสิ้น 56 แบรนด์ ซึ่งปีนี้มุ่งเน้นจัดหาสินค้าที่มีนวัตกรรมด้าน Energy Optimizer, Renewable Energy เพิ่มมากขึ้น เป็นจำนวน 65 แบรนด์ เพื่อสนับสนุนให้ Engineer Teams ได้นำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุดแก่ลูกค้า

คาดรับงานติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกรูปแบบ แบบครบวงจร Solar Rooftop, Solar Floating, Solar Farm, Solar Carpark ให้กับทั้งโครงงานที่รัฐบาลสนับสนุน และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่นิคมต่างๆ ทั่วประเทศ