063-3935088

Customer Support

เครื่องสูบน้ำ CRE

            ปั๊มหมุนเหวี่ยงหลายใบพัดแนวตั้งพร้อมอินเวอร์เตอร์ในตัว หัวปั๊มและฐานทำจากเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนอื่นทั้งหมดที่สัมผัสกับของเหลวทำจากสแตนเลสสตีล (EN 1.4301)

การควบคุมด้วยการปรับความเร็ว (variable speed)
           
เครื่องสูบน้ำรุ่น CRE เป็นเครื่องสูบน้ำชนิดแนวตั้งหลายใบพัด (multistage), แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (centrifugal) ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบปรับความเร็วได้ในตัว (VSD) มีให้เลือกหลายขนาดตามอัตราการไหลและแรงดันที่ต้องการ ตัวเครื่องสูบน้ำผลิตจากเหล็กสแตนเลสเกรด AISI 304 / เหล็กหล่อ (cast iron) ชุดมอเตอร์ที่สามารถปรับความเร็วได้ในตัว (VSD) ทำงานได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะปรับการทำงานของเครื่องสูบน้ำให้ตรงการทำงานในภาวะปัจจุบัน ความต้องการแรงดัน อุณหภูมิ และอัตราการไหล จึงทำให้เครื่องสูบน้ำรุ่น CRE เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลายรวมถึงการล้างและการทำความสะอาด การบำบัดน้ำ การป้อนหม้อต้มไอน้ำ (boiler feed) การใช้งานเชิงอุตสาหรรมเคมี การควบคุมอุณหภฺมิรวมถึงการทำเหมืองแร่

มอเตอร์ MGE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุม

Max flow 244m³/h

Head max 254 m

Liquid temperature -30 °C ..120 °C

p max 30 bar

เครื่องสูบน้ำ CRE เหมาะสำหรับ :

• การล้างและทำความสะอาด -ให้แรงดันที่คุณต้องการใช้เพื่อให้งานส้าเร็จ

• หม้อต้มไอน้าและระบบ – ทำให้ใช้งานวาล์วได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

• การบำบัดน้ำ – ไว้วางใจได้ในทุกกระบวนการ

• การจ่ายน้ำด้านอุตสาหกรรม

• การนำน้ำจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมกลับมาใช้ซ้ำ

• การนำน้ำบนดินเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต

• ระบบปรับอากาศในอาคารสูงเชิงพาณิชย์

• การทำความร้อนเชิงพาณิชย์

• การเพิ่มแรงดันน้ำเชิงพาณิชย์

• การทำความเย็นแบบรวมศูนย์

• การทำความร้อนแบบรวมศูนย์

• เชื้อเพลิงไบโอ

• การล้างขวด

• CIP/SIP

• การทำความเย็น

• การผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

• การเติม

• การทำเหมืองละลายแร่

• การขึ้นรูปโลหะ

• ระบบทำสี

• การกรอง

• การล้างและการทำควาสะอาด

• การควบคุมอุณหภูมิ

• ระบบหม้อต้มไอน้ำด้านอุตสาหกรรม

• การป้องกันอัคคีภัยในอุตสาหกรรม

• การทำความร้อนทางอุตสาหกรรม

• การจ่ายน้ำด้านอุตสาหกรรม

• การบำบัดน้ำด้านอุตสาหกรรม

• น้ำเสียด้านอุตสาหกรรม

• การนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

• การบำบัดน้ำดื่ม

• การชลประทาน

• โซลูชั่นระบบน้ำใช้พลังงานแสงอาทิตย์

• การนำน้ำบนดินเข้ามา

• การจ่าย/ส่งน้ำ

• ระบบน้ำหยด/การพ่นละอองขนาดเล็ก

• Frost protection

• การเพิ่มแรงดันแบบหมุนเวียน