063-3935088

Customer Support

beo 0

ภาพรวมของศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

การตรวจสอบพลังงานของSiamEastกับกรุนด์ฟอสเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่พัฒนาโดยกรุนด์ฟอสเพื่อระบุการใช้พลังงานมากเกินไปในระบบปั๊มทุกชนิด การตรวจสอบพลังงานมักจะนำไปสู่การลดการใช้พลังงานลง 30-50% ซึ่งแปลว่าเป็นการประหยัดที่สำคัญสำหรับการติดตั้งของคุณและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เล็กน้อย

การตรวจสอบพลังงานดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญของSiamEastและกรุนด์ฟอสตามการวัด มันมุ่งเน้นไปที่ปริมาณของวัสดุที่ปั๊มกำลังจัดการและการเปลี่ยนแปลงของการไหลในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นและกำหนดไว้อย่างดี ผู้เชี่ยวชาญของSiamEastกับกรุนด์ฟอสได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดต่าง ๆ เพื่อวัดและบันทึกสิ่งต่อไปนี้:
• ค่าที่นับได้เช่น การไหลและการใช้พลังงาน
• ค่าอะนาล็อกเช่น ความดันอุณหภูมิระดับน้ำ
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุเช่น ปั๊มเริ่ม / หยุดวาล์วเปิด / ปิด
การตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของปั๊มของคุณและเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จะทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ข้อเสนอได้รับการสนับสนุนโดยการคำนวณเงินออมที่จะทำลดการปล่อย CO2 และเวลาคืนทุนในการลงทุนใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Optimization Tools)

BEO 1

Energy Check จาก Grundfos Grundfos จะให้ภาพโดยรวมกับคุณเรื่องต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน (LCC) ของปั๊มน้ำหนึ่งตัวหรือหลายตัว ซึ่งช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่และการตัดปริมาณการใช้พลังงานของคุณ ทำให้คุณได้รับประโยชน์เรื่องเป้าหมายการเงินและสิ่งแวดล้อมที่ตั้งไว้

ข้อกำหนด:

1. ข้อมูลปั๊มน้ำได้เก็บรวบรวมโดยตัวแทน Grundfos ระหว่างการเข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ตั้ง (ตามคำร้องขอของคุณ)

 2. การคำนวณศักยภาพการประหยัดพลังงานที่ดำเนินการโดยตัวแทน Grundfos

3. เก็บรวบรวมข้อมูลปั๊มน้ำผ่านเครื่องมือ Energy Check Tool (ECT) (ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะของเนมเพลท) ใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาทีต่อปั๊มน้ำ โดยขึ้นอยู่กับสถานะของเนมเพลท

หมายเหตุ:

1. เก็บรวบรวมข้อมูลปั๊มน้ำผ่านเครื่องมือ Energy Check Tool (ECT) ใช้เวลาประมาณ 5 ถึง 10 นาทีต่อปั๊มน้ำ โดยขึ้นอยู่กับสถานะของเนมเพลท

2. ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ

ขอบเขตของการจัดหาและบริการ:

1. ภาพโดยรวมของปริมาณการใช้พลังงาน (kWh และ CO2) ของปั๊มน้ำที่ติดตั้ง

2. ข้อมูลที่ได้จากข้อมูลเนมเพลทเช่นเดียวกับอายุของปั๊มน้ำและชั่วโมงการทำงาน (ข้อเท็จจริงที่ทราบว่ามีผลกระทบต่อปริมาณการใช้พลังงาน)

3. เหมาะสมสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานโดยตรง เช่นเดียวกับแผนการเปลี่ยนทดแทนระยะยาว

4. งานบริการพร้อมกับรายงานที่เน้นทุกพื้นที่ครอบคลุมและรวมถึงคำแนะนำ

5. รายงานอย่างละเอียดพร้อมกับข้อเท็จจริงและคำแนะนำที่สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการปรับปรุงปั๊มน้ำหรือระบบหรือการเปลี่ยนทดแทนหรือสำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม

ข้อมูล Energy Check Tool ที่ต้องการ

สิ่งที่ท่านจะได้รับจาก Energy Check Tool

beo 2 energy check

Pump Audit เป็นเครื่องมือวินิจฉัยเพื่อระบุปริมาณการใช้พลังงานส่วนเกินในระบบปั๊มน้ำ Pump Audit ใช้อมูลจากการวัดค่าจริง ข้อมูลที่บันทึกรวมถึงค่าที่นับได้ (เช่น อัตราการไหลและระดับน้ำ) และอัตราที่เกิดขึ้นชั่วขณะ (เช่น การสตาร์ท/การหยุดการทำงานของปั๊ม การเปิด/ปิดวาล์ว) Pump Audit จะประเมินประสิทธิภาพโดยรวมปั๊มน้ำของคุณและเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น ข้อเสนอดังกล่าวจะอ้างอิงจากการคำนวณการประหยัดที่ทำขึ้น การลดการปล่อยก๊าซ CO2 และระยะเวลาคืนทุนในการลงทุนต่างๆ

ข้อกำหนด:

1. ต้องมีการจัดหาข้อมูลระบบสำหรับการประเมินความเป็นไปได้

2. ต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับของเหลวที่สูบ (ความหนาแน่น ความหนืด ฤทธิ์กัดกร่อน เอกสารข้อมูล ฯลฯ)

 3. หากสามารถทำได้ ควรจะเตรียมภาพถ่ายระบบปั๊มน้ำ (โครงสร้างโรงงาน การติดตั้งปั๊มน้ำ การเชื่อมต่อการวัดที่สามารถทำได้ ตู้ไฟฟ้าแบบเปิด ฯลฯ)

4. เพื่อหาอัตราการไหลที่แท้จริง (การวัดด้วยอัลตราโซนิก) ต้องจัดเตรียมท่อตรง (แนวตั้ง/แนวนอน) ที่มีความยาว 20 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ

 5. คุณต้องเอาเสื้อสูบหล่อเย็นบนระบบท่อออก ก่อนจะทำการวัดค่าใดๆ

6. การเดินท่อในสถานที่ติดตั้งต้องสามารถเข้าถึงได้สำหรับการติดตั้งตัวตรวจจับการไหล

7. คุณต้องมีจุดแยกท่อสำหรับการติดตั้งตัวตรวจจับแรงดัน

8. ต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังเรื่องความปลอดภัยสำหรับคนและอุปกรณ์

ขอบเขตของการจัดหาและบริการ:

1. พบปะกับทีมบริการ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับชนิด ขนาด และอายุของปั๊มน้ำ รวมถึงอัตราการไหลในกระบวนการทำงาน

2. การตรวจสอบในสถานที่ติดตั้งรวมถึงการทดสอบระบบ

3. ประสิทธิภาพปั๊มน้ำที่วัดโดยใช้เครื่องมือต่างๆ

4. ข้อมูลที่บันทึกเทียบกับเวลา (โดยปกติ 1-7 วัน) ซึ่งจะให้ภาพที่แม่นยำขึ้นเกี่ยวกับสมรรถนะปั๊มน้ำ/ระบบ เส้นกราฟโปรไฟล์การใช้/โหลด 5. ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้เพื่อสร้างรายงานที่เน้นที่ศักยภาพการประหยัดและการปรับปรุงที่เหมาะสมที่สุดที่จะทำขึ้นมา

6. งานบริการพร้อมกับรายงานที่เน้นทุกพื้นที่ครอบคลุมและรวมถึงคำแนะนำ

หมายเหตุ:

1.การกำหนดขนาดปั๊มน้ำใหม่จะอ้างอิงจากโปรไฟล์โหลดจริงและสามารถทำได้โดยให้มีความเที่ยงตรง ±5% การตรวจสอบติดตามจะแสดงให้เห็นระบบปั๊มน้ำที่ทำงานไม่สอดคล้องกัน (โดยปกติคือ ขนาดใหญ่เกินความจำเป็น)

ท่านจะได้รับประโยชน์จาก Energy Audit ของกรุนด์ฟอสอย่างไร