063-3935088

Customer Support

6 ปี SE IPO มุ่งสู่ 30 ปี ประสบการณ์คัดสรรสินค้าและบริการส่งมอบโซลูชั่นให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมไทย

14 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) (SE) ขอบคุณนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน ที่เชื่อมั่นในความสามารถในดำเนินธุรกิจของคณะผู้บริหารบริษัทเป็นอย่างดี มาตลอด 6 ปี ที่ผ่านมา

สยามอีสต์ (SE) มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขยายงานขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม จากปี 2561 มี 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันมี 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ที่ครอบคลุมสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมไทย (กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม, กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ,กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม, กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์และเวชภัณฑ์ และกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ) ในปี 2564 จำหน่ายสินค้า 35 แบรนด์, ในปี 2565 จำหน่ายสินค้ากว่า 46 แบรนด์ และในปี 2566 นี้ยังมีแผนเพิ่มจำนวนผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังมีการร่วมทุน กับ บริษัทลูกทั้งหมด 3 บริษัท ได้แก่ OKS Group Holding Company Limited, Kessel (Thailand) Company Limited และ Utility Business Alliance Public Company Limited หรือที่รู้จักในตลาดหลักทรัพย์ (UBA)

SE ตอกย้ำความเป็นเลิศให้อุตสาหกรรมเพื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ผนึกกำลังกับพันธมิตรในหลายธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจทั้งด้าน Supply สินค้าอุตสากรรม การร่วมลงทุนในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าอุตหกรรมทั่วโลก ไว้บนแพลตฟอร์มเดียว (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์บริษัท การคัดสรรสารสกัดกัญชงที่มีคุณภาพ ให้แก่ธุรกิจความงาม อาหารและเครื่องดื่ม พัฒนางานบริการบำบัดน้ำดีและน้ำเสียและยังร่วมไปถึงการส่งเสริมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับโลก และสนับสนุนการดำเนินธุรกิจที่อยู่ภายใต้แนวคิด ESG

สำหรับปี 2566 บริษัท จะโฟกัส 3 ประเด็นหลัก คือ บรรทัดสุดท้ายของผลประกอบการ (อัตรากำไรสุทธิ : Net profit Margin), ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG กับ CLEAN ENERGY ด้วยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน และ M&A ในการหาพันธมิตรทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ จากปีที่แล้วบริษัทมี Backlog ในมือ รอส่งมอบไปแล้วกว่า 41.15 ล้านบาท ส่วนปี 2567 จะส่งมอบจำนวน 34.47 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามหา Backlog เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด บริษัทตั้งเป้ารายได้โต 15-20% โดย 9 เดือนแรก บริษัทจะมีรายได้แล้วที่ 443.20 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 46.93 ล้านบาท