063-3935088

Customer Support

Grundfos

(บทความเรียบเรียงจาก 3 เสียงตอบรับจริงของลูกค้า Grundfos)

“สิ่งนี้คือความฝันที่่ผมอยาก ทำให้เป็นจริงมานานหลายปีแล้ว การนำน้ำในกระบวนการกลับมาใช้ใหม่” ซึ่งเราทำได้น้ำ 90% น้ำกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยปั๊มและระบบจ่ายสารเคมีของ Grundfos ครอบคลุม 95% ของปั๊มในไซต์งาน ซึ่งช่วยในทุุกขั้นตอนรวมถึงการจ่ายสารแบบครบวงจร ปั๊ม Grundfos มีซอฟต์แวร์ที่่เป็นระบบควบคุมการไหลและรับประกันได้ว่าคุณกำลังจ่ายสารเคมีในปริมาณเท่าที่จำเป็น

– Anders Kokholm ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต เบียร์ Carlsberg ประเทศเดนมาร์ก

“ด้วยปั๊มชนิดใหม่นี้ Grundfos ช่วยให้เรา สมหวังในวิสยทัศน์ของเราที่ปรารถนา จ่ายน้ำได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้คนในพื้นที่ของเรา กับผู้พักอาศัย 50,000 คน ในโอเบอร์วาร์ท (Oberwart) เป็นไปด้วยความปลอดภัย, การใช้ พลังงานที่มีประสทธิภาพ และประหยัดต้นทุน เราประสบผลสำเร็จในการประหยัดพลังงานได้มากด้วยปั๊มนี้ตัวเดียว”

– Christian Portschy กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท WVSB ในโอเบอร์วาร์ท

ความคงเส้นคงวาถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในการผลิตเบียร์ และปัญหาสำคัญที่สุดของการผลิตเบียร์คือการควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการก่อตั้งโรงงานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและพร้อมรับกับกำลังการผลิตที่สูงขึ้น แมดทรี ได้ร่วมมือกับ วีโอเลีย วอเตอร์ เทคโนโลยี เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้ผลิตเบียร์ ปั๊มสูบจ่ายสารเคมี Grundfos SMART Digital Dosing 2 ตัว และปั๊มหมุนเหวี่ยงใบพัดหลายชุดแบบแนวตั้ง Grundfos CRN ถูกน้ำมาใช้งานสำหรับระบบ
“ปั๊มน้ำกรุนด์ฟอสที่เราใช้สำหรับจุดจ่ายสารเคมีทั้งสองจุดในระบบของเรา ทำงานได้ อย่างไร้ปัญหาและง่ายต่อการใช้งาน การปรับตั้งสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป”

– Matt Rowe ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการผลิตเบียร์ แมดทรี บริวบิ่ง (Madtree Brewing) สหรัฐอเมริกา

สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนจำหน่าย และศูนย์บริการอย่างเป็นทางการในภาคตะวันออก ท่านจะได้รับบริการจากวิศวกรฝ่ายขาย และวิศวกรฝ่ายบริการ ที่มีประสบการณ์และความชำนาญ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการขาย ปั๊มน้ำยี่ห้อ “GRUNDFOS” ยังรับประกันสินค้าเป็นเวลา 2 ปี ยาวนานกว่าผู้ผลิตอื่นๆ ซึ่งทำให้ท่านสามารถมั่นใจได้ทั้งด้านสินค้าและบริการได้เป็นอย่างดี และกรุนด์ฟอสยังมีบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาปั๊มน้ำอีกด้วย