063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

สยามอีสต์ ร่วมมือกับ Linquip

พาธุรกิจในอุตสาหกรรมไทย ก้าวสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

25 กรกฎาคม 2565 – สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ทุ่มเงินลงทุนกับบริษัท Linquip Corporation Start up สัญชาติอเมริกา แพลทฟอร์มชั้นนำของโลกที่รวบรวมข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม ผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้ผลิต ผู้ให้บริการ และลูกค้าเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้าง Ecosystem บนเครือข่ายนี้
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมไทยมานานเกือบ 30 ปี มุ่งมั่นจัดหาสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว สร้างโอกาสให้เกิดการลงทุนและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงาน สยามอีสต์จัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมถึง 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์และงานบริการ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม, กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ, กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม,กลุ่มอุปกรณ์การแพทย์และเวชภัณฑ์และกลุ่มธุรกิจงานบริการ เพื่อรองรับการขยายงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในอนาคต
ในโอกาสนี้คุณอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และ คุณเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนาม MOU กับ Dr. Pedram Hanafizadeh ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Linquip Corporation เพื่อพัฒนาธุรกิจในโลกอุตสาหกรรมและฉีกกฎเดิมๆ ให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัล ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่ง Linquip เป็นแพลตฟอร์มบนคลาวด์ที่ทันสมัยและจัดเป็นบริการแบบ One Stop Service สำหรับซื้อขายและให้ข้อมูลต่างๆ ในหมวดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม
สยามอีสต์ ร่วมมือกับ Linquip ในการเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจต่างๆ พร้อมรับมือกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น
• ช่วยให้ลูกค้าสามารถเทียบราคาและประเมิน specification ของสินค้าและบริการได้
• มีเรทคะแนนแสดง เพื่อให้ผู้เข้าใช้งานแพลทฟอร์ม สามารถเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าของผู้ผลิตรายอื่นๆ ได้
• ช่วยผู้ผลิตนั้นๆ พัฒนาสินค้าและบริการของตน ในหมวดอุตสาหกรรมให้ดีขึ้นและแข่งขันได้ในตลาด

ทิศทางของบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะเน้นการปรับโมเดลธุรกิจโดยการนำนวัตกรรมใหม่เข้ามา เพื่อให้บริษัทแข่งขันได้อย่างยั่งยืนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทิศทางที่เรากำลังมุ่งไปจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกยุค VUCA ได้เป็นอย่างดี