063-3935088

Customer Support

“สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม” ส่งมอบ ATK 100 Test ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด
.
13 กรกฎาคม 2566 สยามอีสต์ฯ มุ่งมั่นสนับสนุนการต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง มอบชุดตรวจ ATK จำนวน 100 Test ให้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขห้วยโป่ง เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่อยู่ด่านหน้าในการต่อสู้กับโรคระบาด การบริจาคชุดตรวจ ATK ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ และช่วยให้พวกเขาสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น