063-3935088

Customer Support

COO SE ร่วม กิจกรรม “ปลูกป่าลอยฟ้า” พร้อมศึกษาความยั่งยืนทางพลังงาน มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality
.
คุณพรชัย ตันติสุนทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อม ผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหาร (พคบ.) รุ่นที่ 15 ประจำปี 2567 ที่ประกอบด้วย ผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสื่อมวลชน ลงพื้นที่ศึกษาดูการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังน้ำ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
.
โดยผู้อบรบ พคบ.15 ได้รับฟังการบรรยายสรุปนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคต ตามเจตนารมณ์ของ กฟผ. มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง
.
จากนั้นผู้อบรบ พคบ.15 ร่วมกิจกรรม CSR รักษ์ป่า ปลูกป่าลอยฟ้า ที่บริเวณเขายายเที่ยง ด้วยการยิงหนังสติ๊กเมล็ดพันธุ์ ใน “โครงการปลูกป่าลอยฟ้า” โดยความร่วมมือระหว่างชุมชนกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)
.
#ปลูกป่าลอยฟ้า #พลังงานยั่งยืน #CarbonNeutrality #กฟผ #โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา #หลักสูตรพคบ15 #สยามอีสต์โซลูชั่น #CSR #รักษ์ป่า #เขายายเที่ยง #นครราชสีมา #SE #SiamEastSolutions #SolutionsExcellence #ESG #CabonFootprint #CarbonNeutrality #NetZero