063-3935088

Customer Support

คุณพรชัย ตันติสุนทโรดม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรมกับ กอ.รมน. จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พร้อมชุมชนสัมพันธ์ มอบความสุข สร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชน ณ วัดโพธิ์เลื่อน จ.ปทุมธานี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ