063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

SE CARE SE SHARE “สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม” ส่งมอบของมือสองคุณภาพดี
7 กรกฎาคม 2566 – SE Care SE Share “สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม”
ตัวแทนบริษัทฯ เดินทางไปบริจาคสิ่งของ ณ ศูนย์ คามิลเลียน โซเชียล เซ็นเตอร์ ระยอง ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดเชื้อ HIV บรรเทาทุกข์ทางใจ และกายด้วยให้บริการที่พักชั่วคราวแก่ผู่ป่วย พร้อมฝึกอาชีพเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับสู่สังคม
ทั้งนี้ทาง ‘สยามอีสต์’ ส่งมอบชุกตรวจโควิด ยี่ห้อ ARCO จำนวน 200 test มูลค่ารวม 15,800 บาท พร้อมกับของใช้เสื้อผ้า ของเล่นคุณภาพดี หนังสือ รวมถึงอาหารแห้งและยารักษาโรคด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะนำสิ่งของที่ได้รับมาคัดแยก และจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปเป็นค่าอาหารและค่ายารักษาโรค ให้น้องๆ ต่อไป