063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

รายได้และกำไรของ SE เป็นไปตามการคาดการณ์ของ คุณเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าบริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ว่าธุรกิจในไตรมาส 3/2565 จะดีต่อเนื่อง เมื่อเทียบไตรมาส 3/2564
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) รายงานผลการดำเนินงานสำหรับ งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565
ผลประกอบการ รายได้โตขึ้น 27.21% เป็นรายได้ทั้งสิ้น 443.20 ล้านบาท โดยทุกกลุ่มประเภทสินค้าที่จัดจำหน่าย มีรายได้สูงขึ้น โดยรายได้กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม 82.13 ล้านบาท, กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ 157.75 ล้านบาท, กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม 137.41 ล้านบาท กลุ่มผลิตภัณฑ์บริการ 62.46 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 3.45 ล้านบาท
บริษัทจะได้ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน) จากบริษัทร่วม UBA บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด หรือ UBA รายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่อง ผู้ให้บริการด้านการจัดการน้ำ เดินระบบและบำรุงรักษา แบบครบวงจร ที่กำลังจะก้าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในปีนี้ กำไรเพิ่มขึ้น 32.54% มูลค่า 20.33 ล้านบาท
ส่วนแบ่งปันกำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของสยามอีสต์ งวด 9 เดือน 46.93 ล้านบาท โตขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว 197.71% (กำไรงวด 9 เดือน/2564 15.77 ล้านบาท) และกำไรเฉพาะในช่วง Q3/2565 19.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 65.93%
นอกจากนี้บริษัทยังเน้นขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าราชการ เนื่องจากภาครัฐมีการลงทุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานจำนวนมาก บริษัทจะขยายในรูปแบบการลงทุน หรือการควบรวมกิจการ (M&A) เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท และผลักดันผลประกอบการให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

นสพ. “มิติหุ้น” ชี้ชัดทุกการลงทุน ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน