063-3935088

Customer Support

se care se share

14 กันยายน 2565 – SE Care SE Share “สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม” ส่งมอบของมือสองคุณภาพดี ให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง ส่งมอบโดยตัวแทนจาก บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
สยามอีสต์ รวบรวมสิ่งของที่เคยเป็นของรักของหวงของพนักงงานทุกคนทั้งที่สำนักงานกรุงเทพฯและระยอง ส่งต่อให้น้องๆ ประกอบด้วยเสื้อผ้าทุกประเภททุกเพศทุกวัย หนังสือ กระเป๋า รองเท้า ของเล่น ตุ๊กตา โดยตัวแทนจาก บ้านคามิลเลียนเพื่อเด็กพิการ ลาดกระบัง มารับสิ่งของทั้งหมด ณ สำนักงานขาย (กรุงเทพฯ) จากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำสิ่งของที่ได้รับมาคัดแยก และจำหน่ายเพื่อนำรายได้ไปเป็นค่าอาหารและค่ายารักษาโรค ให้น้องๆ ต่อไป

se care se share
se care se share
se care se share