063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

29  สิงหาคม 2565 –  บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมือศึกษากัญชาและกัญชงเพื่อการลงทุน กับบริษัท บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด บริษัทนวัตกรรมสุขภาพและความงามไทยที่ได้รับการยอมรับจากเวทีระดับโลก Quality Plus Healthy & Beauty Innovation Company

ในโอกาสนี้คุณอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามทำข้อตกลงร่วมกันกับคุณอัษฏา  เทพยศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด และคุณกฤษฎา  ตันเปาว์ ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ซึ่งหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมความงามสูงติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อุตสาหกรรมความงามจะมีมูลค่าสูงถึง 2.8 แสนล้าน ในปี 2561 ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดความงามอยู่ในอันดับที่ 17 ของโลก ซึ่งในระยะยาวอุตสาหกรรมความงามของประเทศไทย ยังคงมีช่องว่างในการพัฒนาอีกอย่างมากเช่นกัน

ผู้บริหารทั้งสองบริษัท ได้เล็งเห็นโอกาสและวิธีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัตถุดิบกัญชา กัญชงมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และจะเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต จึงได้มีการลงนามครั้งนี้เกิดขึ้น โดยบริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการเพาะปลูก และผลิตสกัดกลั่นวัตถุดิบด้วยเครื่องจักร และเทคโนโลยีต่างๆ จากต้นกัญชา และ/หรือ กัญชง เช่น เปลือก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และนำมาใช้ประโยชน์ ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง เป็นต้น

และในส่วนของ บริษัท ควอลิตี้ พลัส ไบโอเมดเทค จำกัด เป็นผู้วิจัยและพัฒนาสูตรตำรับ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 อาทิ น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ ตำรับเมตตาโอสถ และตำรับการุณย์โอสถ รวมถึงสินค้าอื่นๆ และครอบคลุมไปถึงการนำผลผลิตที่ได้จากสารสกัดกัญชา เช่น เปลือก ลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ ราก และส่วนประกอบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทางกฎหมาย รวมถึงช่อดอกที่ดำเนินการตามกฎหมายและกระท่อม เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ยา อาหารเสริม เครื่องสำอาง