063-3935088

Customer Support

เราเริ่มต้นคำแนะนา “ซื้อ” SE ราคาเป้าหมายปี 2022 ที่ 1.60 บาท อิง PER ที่ 15 เท่า เทียบเคียงการเติบโตของ EPS เฉลี่ย ปี 2022-24 ที่
39% (CAGR) PEG เพียง 0.4 เท่า ด้วยปัจจัย หนุนราคาหุ้น 3 ประเด็นหลัก
1) SE เป็น Supplier ที่ครบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายน้ำธุรกิจด้านอุตสาหกรรม ซึ่งเราเรียกซื้อคือจังหวะที่อุตฯ กำลังฟื้นตัว
2) กำไรปี 2022 คาดเติบโตก้าวกระโดด และจะเหนือระดับก่อนโควิด-19
3) Upside และประเด็นบวกจากการนำ บ.ร่วมทุน (UBA) เข้าทำ IPO

Positive #1—เมื่อภาคอุตสาหกรรมฟื้นควรต้องมีหุ้น Industrialsupplier ที่ครบวงจร
จากสถิติ Utilization rate ภาคอุตสาหกรรมพบว่าหลังจากปรับลดลงจากเฉลี่ย 67% ในปี 2016-19 ไปเหลือเพียง 60% ในปี 2020 แต่ในปี 2021 เราก็เห็นการฟื้นตัวกลับมาระดับ 63% และล่าสุด 1Q22 อยู่ที่ 66% แล้ว กอรปกับตัวเลขการลงทุน FDI ที่ยื่นขอ BOI พบว่าเพิ่มขึ้นจากในปี 2021 ที่ผ่านมามูลค่ำอยู่ที่ 4.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 168% YoY และในช่วง 1Q22 ยังเพิ่ม ขนาดนี้ 18% YoY ซึ่งหมายถึงผู้ประกอบการได้เตรียมตัวลงทุนรอบใหม่กันแล้ว และธุรกิจของ SE เป็นระบบงานที่ต้องรองานโครงสร้างพนื้ฐานลงแล้วเสร็จจึงคาดว่าจะทยอยได้ประโยชน์ในช่วงปี 2022-23 นอกจากนี้ช่วง 2H22 เป็นฤดูกาล Plant Shutdown ทำให้มี Demand ซ่อมบำรุงโรงงานเป็นจำนวนมากรออยู่ โดยเฉพาะกลุ่ม ปิโตรเคมีคาดกำไรสุทธิ 2H22 เติบโตสูงกว่า ครึ่งปีแรกชัดเจน

Positive #2—SE เข้า สู่การเติบโตรอบใหญ่และสร้าง New S-curve
เราคาดกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ย 41% CAGR ในช่วงปี 2022-24 โดยปี 2022 คาดเติบโต 97% YoY หนุนโดยกลุ่มการผลิตและระบบท่อที่ควบรวม KESSEL เข้ามาเกิด Synergy แบบเต็มปี และการกลับมาลงทุนของโรงงานต่างๆ รวมทั้งกำไรจาก UBA ที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ในระยะยาว SE มุ่งต่อยอดธุรกิจใหม่จริงจังล่าสุดเริ่ม ลงทุนกับ “Linquip” หรือ platform บริหารจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมผ่านการจับคู่ Demand และ Supply ของธุรกิจต่างๆ บน Big data คำดเป็น Upside ต่อประมาณการกำไรในระยะยาว ซึ่งเรายังไม่ได้รวมเข้ามา

Positive #3—Upside & Catalyst จาก UBA
SE ถือหุ้น 40% ใน UBA ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านบริหารจัดการน้ำและน้ำเสียแบบครบวงจรรายใหญ่ของไทย โครงการหลักเป็นการบริหารบ่อบำบัดน้ำเสียและอุโมงค์ระบายน้ำของ กทม. เช่น บ่อบำบัดน้ำเสียที่ดินแดง, พระราม 4 และทุ่งครุเป็นต้นปัจจุบันมี Backlog ราว 1.8 พันล้านบาท (รองรับรายได้โดยเฉลี่ย 3 ปี) และ Upside จะเพิ่มมาจากโอกาสที่หน่วยงานรัฐ – เอกชน โดยเฉพาะ กทม.ที่เน้นการพัฒนาระบบบำบัดน้ำและการระบายน้ำมากขึ้น (การแก้ปัญหาน้ำท่วม) นอกจำกนี้ ยังเตรียมนำ UBA เข้าจดทะเบียนในตลาดซึ่งจะเสมือนการ Unlock value สินทรัพย์ในมือของ SE…
Valuation และการกำหนดราคาเป้าหมาย
เราเริ่มต้นคำแนะนำซื้อ SE และกำหนดรำคำเป้าหมายปี 2022 ที่ 1.60 บาทโดยใช้วิธี PER Valuation อิงเป้าหมาย PE ที่ 15 เท่า หรือเทียบเคียง PEG เพียง 0.4 เท่า (ค่อนข้างอนุรักษ์นิยม) และการเติบโตของ EPS เฉลี่ย ปี 2022-24 ที่ 39% CAGR บน EPS ปี 2022 ที่ 0.105 ในขณะที่ราคาหุ้น เทียบเป็น PER ปี 2022 เพียง 10 เท่า ต่ำกว่า HARN (คู่เทียบที่ใกล้เคียงสุด) ที่ 15 เท่า จึงมองเป็นโอกาสลงทุนจากการเติบโตแกร่ง และมูลค่าหุ้นยังไม่แพงจนเกินไป…

[อ่านต่อ]