063-3935088

Customer Support

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดย คุณเสรี ลีเกษม ทนายประจำบริษัท พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งครก จังหวัดเลย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีคุณครูและนักเรียนที่น่ารักเป็นผู้รับมอบ