063-3935088

Customer Support

มื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) โดยคุณเสรี ลีเกษม ทนายประจำบริษัท พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมบริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย จังหวัดเลย เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าหาความรู้อันเป็นประโยชน์แก่นักเรียน โดยมีคุณครูและนักเรียนที่น่ารักเป็นผู้รับมอบ