063-3935088

Customer Support

#SiamEastปันสุขเพื่อสังคมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมอบชุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 Rapid Antigen Test นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 10,000 ชุด มอบให้แด่ สาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยอง และ นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร อดีตนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ#SiamEastปันสุขเพื่อสังคม ในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกท่าน เพื่อการคัดกรองและแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ #เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน