063-3935088

Customer Support

เมื่อวัน ศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 คุณเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ตัวแทนส่งมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็นในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย โควิด-19 ให้แก่ คุณอานนท์ อัตวัน ตัวแทนรับมอบจาก มูลนิธิบรรเทาภัยศิรินทร์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ดูข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ >> กดเพื่อเปิด