063-3935088

Customer Support

SE ปั้นมาร์เก็ตแคปแตะพันล้าน ลุยซื้อกิจการเสริมฐานแกร่ง

24 พฤษภาคม 2564 SE ปั้นมาร์เก็ตแคปแตะพันล้าน ลุยซื้อกิจการเสริมฐานแกร่ง ล่าสุดบริษัทเข้าทำรายการซื้อกิจการ บริษัท เคสเซล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ KESSEL จำนวน 73,826 หุ้น หรือคิดเป็น 92.28% รวมมูลค่า 260 ล้านบาท คาดจะทำรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2564 เป็นต้นไป อีกทั้งบริษัท คาดในอนาคต ภาพธุรกิจ และผลประกอบการของ SE จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้น จากการเข้าลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมสำหรับ KESSEL ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกับ SE แต่มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าในพื้นที่อื่น จึงมีโอกาสจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม SE มีแนวทางขยายตัวออกไปมากขึ้น กดที่นี่เพิ่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม