063-3935088

Customer Support

‘สยามอีสต์ โซลูชั่น’ ประเมินเศรษฐกิจปี 60 ฟื้นตัว
รัฐบาลเดินหน้าโครงการ EEC หนุนความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ดันดีมานด์สินค้าอุตสาหกรรมพุ่ง

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE ผู้จัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อรวมถึงวัสดุนวัตกรรม มองเศรษฐกิจปี 60 ฟื้นตัวและการผลักดันโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล เป็นปัจจัยช่วยหนุนภาคอุตสาหกรรมขยายการลงทุนโรงงานและปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร ส่งผลดีต่อความต้องการใช้สินค้าระบบปั๊มและระบบท่อเพิ่มสูงขึ้น ด้านผู้บริหารชูจุดแข็งเป็นผู้จัดหาและจำหน่ายสินค้ากว่า 3,500 รายการพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า พร้อมเผยความคืบหน้าเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ คาดเข้าเทรดได้ในไตรมาสแรกของปีนี้

นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ผู้จัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรม เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประเมินทิศทางความต้องการใช้สินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อจะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา หลังจากที่ภาวะเศรษฐกิจในปี 2560 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ มีความเชื่อมั่นที่จะขยายการลงทุนโรงงานหรือปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรองรับโอกาสในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

โดยสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 3-4% ซึ่งมีปัจจัยมาจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะค่อยๆ ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การผลิตในภาคอุตสาหกรรมและความเชื่อมั่นการลงทุนของภาคเอกชนฟื้นตัว

ขณะที่การผลักดันโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของรัฐบาล ซึ่งล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้ผ่านความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลดีต่อการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมการจำหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ และวัสดุนวัตกรรมในระยะยาว เนื่องจากรัฐบาลมีแผนผลักดันให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็น New S-Curve อาทิ อุตสาหกรรมด้านหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินครบวงจร อุตสาหกรรม Bio-Chemical และ Bio-Energy นอกจากนี้ยังได้ขยายเขตอุตสาหกรรมปิโตรเคมีมาบตาพุดให้ครบวงจรโดยเทคโนโลยีขั้นสูง พร้อมทั้งยกระดับเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ให้กลายเป็นมหานครแห่งใหม่ที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในภาคการผลิตของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะทำให้เกิดการลงทุนพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

“ภาพรวมเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องนั้น จะส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ที่จะเดินหน้าขยายการลงทุนโรงงานเพื่อรองรับโอกาสและสร้างการเติบโต ซึ่งจะทำให้เกิดความต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับการขยายโรงงานใหม่หรือปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น หลังจากที่มีการชะลอลงทุนในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา” นางอรสา กล่าว

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมรองรับความต้องการใช้สินค้าจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปีนี้ ทั้งผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและภูมิภาคอื่นๆทั่วประเทศ โดยปัจจุบันมีสินค้าที่จำหน่ายและให้บริการอยู่กว่า 40 แบรนด์ รวมทั้งหมดกว่า 3,500 รายการ ซึ่งครอบคลุมความต้องการใช้ของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ ปิโตรเคมี ยานยนต์และชิ้นส่วน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ฯลฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนมาใช้ก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ภายในพื้นที่สำนักงานใหญ่ จังหวัดระยอง นำไปใช้ลงทุนซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สนับสนุนงานบริการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในไตรมาสแรกของปีนี้