063-3935088

Customer Support

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) เคาะราคา IPO หุ้นละ 2.45 บาท เตรียมเปิดจองซื้อ 6-8 ก.พ.นี้ วางแผนลงทุนสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม ผลักดันการเติบโตต่อเนื่อง

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น ผู้จัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรม เคาะราคาจองซื้อ IPO หุ้นละ 2.45 บาท เตรียมเปิดให้ประชาชนจองซื้อวันที่ 6-8 ก.พ.นี้ และคาดเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ด้านผู้บริหารมั่นใจศักยภาพการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคอื่นๆ ของประเทศ พร้อมวางแผนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมที่จังหวัดระยอง เพื่อขยายธุรกิจด้านบริการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

        นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น กำหนดราคาขาย IPO ที่หุ้นละ 2.45 บาท โดยจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์นี้ และคาดว่าจะเข้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560

ทั้งนี้ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 60 ล้านหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยปัจจุบัน บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น มีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท คิดเป็นหุ้นสามัญจำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท ซึ่งทุนที่ออกและชำระแล้วมีจำนวน 90 ล้านบาท ส่วนเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น จะนำไปใช้ก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สนับสนุนงานบริการและการดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

สำหรับ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น เป็นผู้ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าพร้อมให้บริการและคำปรึกษาด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจรใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรมซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไป ภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ปริมณฑล และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ โดยผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 นั้น บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 314.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.83% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ 283.45 ล้านบาท

        ด้านนางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE กล่าวว่า บริษัทฯ มีสินค้าที่จำหน่ายพร้อมให้บริการและคำปรึกษาอย่างครบวงจรกว่า 40 แบรนด์ รวมทั้งหมดกว่า 3,500 รายการ เพื่อรองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่เป็นโรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ ยานยนต์และชิ้นส่วน ที่สั่งซื้อสินค้าเพื่อนำไปใช้ก่อสร้างโรงงาน ขยายสายการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและใช้ทดแทนอุปกรณ์เดิมที่เสื่อมสภาพ โดยได้จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางจำหน่ายทางตรงแก่โรงงานอุตสาหกรรม ที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ 70-80% ของรายได้จากการขายและบริการ ส่วนที่เหลือจะจำหน่ายผ่านกลุ่มผู้รับเหมาและร้านค้าปลีกที่เป็นคนกลางช่วยกระจายสินค้า

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ โดยจะลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรมในพื้นที่สำนักงาน จังหวัดระยอง ซึ่งออกแบบเป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่ใช้สอย 1,750 ตารางเมตร เพื่อขยายงานให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ งานออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงให้บริการประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลว ตลอดจนอุปกรณ์ในระบบท่อ

“เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจจัดหาและจำหน่าย พร้อมให้บริการในสินค้าอุตสาหกรรม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปและยังเป็นผู้สรรหาสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและการเติบโตที่ยั่งยืนในอนาคต” นางสาวอรสา กล่าว

        นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ SE กล่าวว่า สินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์นั้น ประกอบด้วย
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม ซึ่งเป็นปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูงและโครงการน้ำของภาครัฐ ซึ่งแบ่งเป็นปั๊มประเภทหมุนเหวี่ยงที่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายของเหลวใสและมีความหนืดต่ำ และปั๊มประเภทแทนที่บวกที่เหมาะกับการเคลื่อนย้ายของเหลวที่มีความหนืดสูง
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เช่น อุปกรณ์เพื่อการคัดแยกวัสดุ วัสดุเพื่อการดูดซึม อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสารและระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบท่อและข้อต่อ แท็งก์พลาสติก อุปกรณ์ควบคุมแรงดัน
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้แล้วหมดไปในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุง ได้แก่ กาว วัสดุยาแนว วัสดุเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย และงานบริการเคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม

“เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดหาและให้บริการสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งในเชิงลึกและเชิงกว้าง ทำให้ลูกค้าไว้วางใจเลือกซื้อสินค้ากับเรา นอกจากนี้ เรายังมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มีบริการก่อนและหลังการขายที่ได้มาตรฐาน มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ใน จ.ระยอง ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่มากที่สุดในประเทศ ทำให้เรามีขีดความสามารถการแข่งขันที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นายแสงเพชร กล่าว