063-3935088

Customer Support

นางสาวอรสา วิมลเฉลา (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE พร้อมด้วย นายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และแต่งตั้ง บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส บมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) และ บมจ.หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดย SE จะเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 60 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.45 บาท กำหนดเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อในวันที่ 6-8 ก.พ.นี้ และคาดว่าจะเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก 14 กุมภาพันธ์นี้