063-3935088

Customer Support

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น (SE) มั่นใจจุดแข็ง Industrial Equipment Solution Provider

เตรียมขยายธุรกิจงานบริการเครื่องจักร อุปกรณ์ระบบท่อ ระบบปั๊ม ขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจรับเม็ดเงินลงทุนภาคเอกชนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC)

บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น หรือ SE ผู้จัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงวัสดุนวัตกรรม เข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ชูจุดแข็ง Industrial Equipment Solution Provider รองรับแผนลงทุนภาครัฐ-เอกชน ในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) พร้อมเตรียมลงทุนสร้าง ‘ศูนย์บริการวิศวกรรม’ ที่จังหวัดระยอง หวังขยายงานให้บริการ ด้านผู้บริหารตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำธุรกิจจัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร
นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SE ผู้จัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการอย่างครบวงจรเกี่ยวกับระบบปั๊ม อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและระบบท่อรวมถึงวัสดุนวัตกรรม เปิดเผยว่า หลังจากบริษัทฯ นำหุ้นเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เป็นวันแรก ได้วางแผนขยายธุรกิจด้วยการลงทุนก่อสร้างศูนย์บริการวิศวกรรม (Workshop) พื้นที่ใช้สอย 1,750 ตารางเมตร ในพื้นที่สำนักงาน จังหวัดระยอง ภายใต้งบลงทุนประมาณ 40 ล้านบาท เพื่อขยายงานให้บริการเคลือบพื้นผิวเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบท่อ ให้บริการงานออกแบบและตัดเย็บฉนวนหุ้มเครื่องจักรและอุปกรณ์แก่โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงใช้เป็นสถานที่ให้บริการประกอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ในระบบปั๊มสูบส่งน้ำและของเหลวและอุปกรณ์ในระบบท่อ ตลอดจนใช้เป็นอาคารคลังสินค้าแห่งใหม่เพื่อผลักดันรายได้เติบโตขึ้น นอกจากนี้ ได้ออกแบบพื้นที่บนหลังคาอาคารศูนย์บริการวิศวกรรมดังกล่าวให้สามารถรองรับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาด 150 กิโลวัตต์ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า

ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าว เพื่อรองรับแผนงานการขยายธุรกิจด้านการให้บริการให้แก่กลุ่มลูกค้าโรงงานภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากบริษัทฯ มองว่าในเขตพื้นที่โซนภาคตะวันออกจะมีเม็ดเงินการลงทุนของภาครัฐ-เอกชนจำนวนมากที่เข้ามาลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถนำเสนอการจัดหาและจำหน่ายสินค้าพร้อมให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุตสาหกรรม 3 กลุ่มแบบครบวงจร ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ รวมถึงกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด Industrial Equipment Solution Provider ได้อย่างมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

“เรามีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวเป็นผู้นำในธุรกิจจัดหาและจำหน่ายพร้อมให้บริการในสินค้าอุตสาหกรรม 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และวางเป้าหมายที่จะเป็นผู้สรรหาสินค้านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่แตกต่าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น แนวทางการทำธุรกิจของเราจึงต้องสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจบริการให้ดีขึ้น เพื่อรองรับงานให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมที่คาดว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นมากในอนาคต” นางอรสา กล่าว

นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ SE กล่าวว่า สำหรับสินค้าอุตสาหกรรมทั้ง 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้จำหน่ายและให้บริการอย่างครบวงจรนั้น ประกอบด้วย 1.กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊มสำหรับสูบส่งน้ำและของเหลวที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม โรงพยาบาล อาคารสูงและโครงการน้ำของภาครัฐ 2.กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ ประกอบด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต อุปกรณ์เพื่อแลกเปลี่ยนมวลสารและระบบท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และ 3.กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้แล้วหมดไปในกระบวนการผลิตและงานซ่อมบำรุง ได้แก่ กาว วัสดุยาแนว วัสดุเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและความปลอดภัย และงานบริการเคลือบพื้นผิวและตัดเย็บฉนวนหุ้ม โดยมีสินค้าที่จำหน่ายกว่า 40 แบรนด์ จำนวนกว่า 3,500 รายการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการจำหน่ายและให้บริการสินค้าทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก นอกจากนี้ ยังมีทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดหาสินค้าที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมบริการก่อนและหลังการขายที่ได้มาตรฐาน ทำให้ SE มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีและหนุนการเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป

ด้านนายรัฐชัย ธีระธนาวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บมจ.สยามอีสต์ โซลูชั่น มีรายได้จากการขายและบริการในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2559 จำนวน 314.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.83% จากช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่มีรายได้จากการขายและบริการ 283.45 ล้านบาท และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นไตรมาส 3/59 อยู่ในระดับต่ำเพียง 0.63 เท่า