063-3935088

Customer Support

se text 1

การติดตั้งโซลาร์เซลล์โดยไม่มีหลังคาเป็นปัญหาที่หลายคนอาจจะพบเจอ เพราะจำเป็นต้องมีพื้นที่เพื่อทำการติดตั้ง ห้ามมีอะไรมาบังแผง ส่วนมากจะทำการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาเป็นวิธีที่ทำกันมากที่สุด เพราะอยู่ด้านบนทำให้รับแสงมาผลิตไฟได้ง่ายกว่า ไม่มีอะไรบังแผง ไม่เปลืองพื้นที่ติดตั้งเพราะมันอยู่ข้างบน แต่หากต้องการติดตั้งแบบที่ไม่อยู่บนหลังคา ก็ยังมีวิธีอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ได้ เรามาดูกันว่ามีวิธีอะไรบ้าง และข้อดี ข้อเสีย เป็นอย่างไร แบบไหนที่เข้ากับสิ่งที่เหมาะกับเรา

close up solar
  1. ติดตั้งบนพื้น

เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอในบริเวณเขตบ้านของตัวเอง  การติดตั้งแบบบนพื้นจะสามารถทำให้เราควบคุมมุมการรับแสงได้มากที่สุด

ข้อดี

ข้อเสีย

Solar panel power box

2. ติดตั้งบนระเบียง / แบบเคลื่อนที่

หากอาศัยอยู่ตามอพาร์ทเมนต์หรือคอนโดมิเนียม ก็ดูเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ขึ้นอยู่กับว่าสถานที่ที่เราอยู่เค้าอนุญาตเราหรือไม่ แต่อาจไม่ใช่การติดตั้งแบบชุดใหญ่เหมือนที่ติดตั้งกันตามบ้านเรือน อาจจะเป็นในรูปแบบของ Power Box ที่มีระบบชาร์จไฟด้วยแผงโซลาร์ เซลล์ของตัวชุดเครื่องมือนั้น ๆ โดยไม่ต้องไปเจาะ ไปก่ออะไรเพิ่มเติมให้ตัวเองถูกปรับเงินเพราะสร้างความเสียหายให้กับอพาร์ทเมนต์หรือคอนโดที่เราอาศัยอยู่

ข้อดี

ข้อเสีย

solar farm village

3. โซลาร์ ฟาร์ม

หากพื้นที่ของตัวเองไม่เพียงพอต่อการติดตั้งแผงโซลาร์ เซลล์ คุณอาจหาแนวร่วมเข้าโครงการโซลาร์ เซลล์ ฟาร์ม ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของคนหลายคน หลายบ้านตั้งแผงโซลาร์ เซลล์เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

   ข้อดี

ข้อเสีย

ปัจจุบันการติดตั้งโซลาร์ เซลล์โดยไม่มีหลังคายังไม่ค่อยแพร่หลายกันเท่าไหร่แม้ตามครัวเรือน เพียงแต่ว่าคุณเลือกวิธีที่เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่ของตัวคุณเอง ทางเรายินดีเสนอ Solutions ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตัวลูกค้าและลงตัวที่สุด การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เพียงช่วยลดค่าไฟฟ้า แต่ยังเป็นการสนับสนุนการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 4 – 5 ต้นต่อแผง / ปี