063-3935088

Customer Support

2024 05 23 SE GO TO SET 01

SE ย้ายจาก MAI เข้าเทรดใน SET อย่างเป็นทางการเพิ่มโอกาสขยายธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสู่ความมั่นคงและยั่งยืน

“SE เรามุ่งมั่นทำงานอย่างหนักเพื่อตอบแทนความไว้วางใจ ด้วยการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ผมมั่นใจว่า SE จะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และกลายเป็น “An Everlasting Company” ที่ยั่งยืนและมีความสำคัญอย่างแท้จริง” คุณเกริก ลีเกษม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าว

การอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET จะช่วยเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างสรรค์นวัตกรรมแก่เครือข่ายอุตสาหกรรมที่กว้างขวาง และช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างพันธมิตร ความร่วมมือใหม่ๆ ภายใต้การดำเนินธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งมอบพลังสร้างความยั่งยืน Empowering A Sustainable Future

05 0 scaled