063-3935088

Customer Support

Mon - Fri: 8:30 - 17:31

Online store always open

26 เมษายน 2567, “สยามอีสต์ปันสุข เพื่อสังคม” ส่งมอบ ATK 18,343 Test แก่ 5 โรงพยาบาล 5 ตำบล ในจังหวัดระยอง

การบริจาคชุดตรวจ ATK จำนวน 18,434 Test มูลค่ากว่า 690,690 บาท ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นของเราที่จะช่วยคัดกรองเชื้อ Covid-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนทั่วไป รวมถึงช่วยส่งเสริมการควบคุมความปลอดภัยในการแพร่กระจายของเชื้อ ดำเนินการส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ ณ โรงพยาบาลแกลง ตำบลทางเกวียน , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองปูน,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองคา,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ประแส ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พังราด