063-3935088

Customer Support

แบบสอบถามก่อนการดาวน์โหลดรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (#18)
3. ปีที่ต้องการดาวน์โหลด*
4. โปรดระบุอีเมล *
ในการดาวน์โหลดเอกสารผ่านเว็บไซต์ siameastsolutions.com จะมีการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายความเป็นส่วนตัว,เงื่อนไขและข้อกำหนด ของท่านเพื่อติตด่อกลับและให้ข้อมูลตอบกลับและนำมาวิเคราะห์เพื่อการพัฒนางานในส่วนนี้ ของทาง SE ให้ตอบสนองความสนใจต่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ รวมถึงเพื่อความสะดวกของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ SE โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว และ เงื่อนไขและข้อกำหนด อย่างละเอียด ทั้งนี้ ข้อความนี้ออกโดยระบบอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบรายการในเบื้องต้นเท่านั้น หากท่านพบเห็นการกระทำที่มีการปลอมแปลง, แก้ไข, ซื้อ-ขาย แอบอ้างจากทางเรา โปรดติดต่อเราทันทีที่ 0-3868-2540
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)


ทางเราขอเรียนให้ทราบว่า เราไม่มีนโยบายในการติดต่อท่านไม่ว่าผ่านช่องทางใดๆ เพื่อสอบถามหรือขอข้อมูล ชักชวนสมัครงานรับคำสั่งซื้อ ร่วมลงทุน หรือโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลใด ๆ หรือหมายเลขบัตรประชาชน เป็นต้น ทั้งนี้ หากท่านพบเห็นการทำธุรกรรม หรือได้รับการติดต่อที่ผิดปกติ โปรดติดต่อเราและให้ข้อมูลเพื่อให้ทีมงานของเราทำการสืบสวน เพื่อความปลอดภัยของท่านและเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว