5nb

ปั๊มน้ำ end-suction แบบ close-coupled

เครื่องสูบน้ำแนวนอนของกรุนด์ฟอส เหมาะสำหรับการสูบจ่ายน้ำ…


NB NBG NBE NBGE ปั๊มน้ำ end suction แบบ close coupled

NB, NBG, NBE, NBGE

เครื่องสูบน้ำแนวนอนของกรุนด์ฟอส เหมาะสำหรับการสูบจ่ายน้ำ…