SE ปันสุข เพื่อสังคม4 04 01 scaled 1 uai

SiamEast ปันสุขเพื่อสังคม

#SiamEastปันสุขเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท พีพีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มอบชุดตรวจคัดกรอง โควิด-19 Rapid Antigen Test นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 10,000 ชุด มอบให้แด่ สาธารณสุขจังหวัดระยอง โดยมี นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยอง และ นายแพทย์ชัยวัฒน์ จัตตุพร อดีตนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดระยอง เป็นผู้รับมอบ
#SiamEastปันสุขเพื่อสังคม ในครั้งนี้ จะเป็นหนึ่งตัวช่วยสำคัญสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกท่าน เพื่อการคัดกรองและแยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ #เราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน