เครื่องสูบน้ำรุ่น APG เป็นปั๊มแบบจุ่มใต้น้ำโดยมีช่องด้านจ่ายในแนวนอน (horizontal discharge port) ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้เพิ่มแรงดันในการดูดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียที่มีสารแขวนลอย (destructible solids) ติดตั้งระบบตัดสำหรับตัดสารแขวนลอย (destructible solids) เป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อให้ลอดผ่านท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางค่อนข้างเล็กได้ มีให้เลือกทั้งแบบที่มีและไม่มีกล่องควบคุม (control box) และสวิตช์บอกระดับ (level switch) เครื่องที่ไม่มีกล่องควบคุมต้องต่อคอนโทรลเลอร์ควบคุมปั๊ม (pump controller) พร้อมสวิตช์เปิดมอเตอร์ (motor starter) แยกต่างหาก

1 APG

การใช้งาน
ด้วยรูปแบบที่กะทัดรัดจึงทำให้ปั๊มรุ่นนี้เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งแบบชั่วคราวและถาวร เป็นปั๊มที่เหมาะสำหรับตั้งวางอิสระและติดตั้งโดยใช้ระบบท่อนำร่องพร้อมชุดติดตั้งตีนเป็ด (auto-coupling guide rail system) เครื่องสูบน้ำรุ่น APG ออกแบบมาสำหรับดูด:
◾น้ำเสีย
◾น้ำเสียที่มีสารและเส้นใยเจือปนอยู่สูง

คุณสมบัติและข้อดี
◾ระบบตัดที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง (APG)
◾การติดตั้งแบบแห้งหรือจุ่มใต้น้ำ
◾การติดตั้งบนชุดติดตั้งตีนเป็ด (auto coupling)
◾เซ็นเซอร์แบบขดลวด

จุดเด่น
◾รูปแบบกระทัดรัด
◾สำหรับการติดตั้งแบบจุ่มใต้น้ำหรือแบบแห้ง
◾ระบบตัดที่ติดตั้งมาพร้อมเครื่อง