Maiforum2022 uai

มหกรรมรวมพลังคน Mai

พบกับพวกเราชาว #SE มาพบปะพูดคุย ไขข้อสงสัยให้กับนักลงทุนทุกท่าน…


1 uai

สยามอีสต์ มุ่งคัดสรรสินค้า เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2565 บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)…


cover csr uai

ครบรอบ 29 ปี สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)

วันที่ 13 สิงหาคม 2565 ถือเป็นวันครบรอบ 29 ปี ของบริษัท สยามอีสต์…


Logo se white bg uai

ประมวลภาพ

Knowledge Sharingประมวลภาพ…


11 02 CSR uai

บริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านปางคอม จังหวัดเลย

บริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านปางคอม…


09 02 CSR uai

ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งครก จังหวัดเลย

ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่โรงเรียนบ้านแก่งครก…


07 02 CSR uai

บริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอน

บริจาคทีวีดิจิตอลและอุปกรณ์การเรียนการสอนเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565…