รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31/05/2565

ลำดับรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่จำนวนหุ้น(หุ้น)%หุ้น
1น.ส. อรสา วิมลเฉลา266,659,64840.700
2นายเกริก ลีเกษม138,962,81721.210
3บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด12,819,9571.957
4นายวิเชียร ศรีมุนินทร์นิมิต10,826,7701.652
5นายโกวิท พัววิไล5,670,0000.865
6นายถิรวัตน์ จิรการุณย์พงศ์5,004,5000.764
7นายสุรเชษฐ์ ชับปัทมานนท์4,944,4500.755
8นางกฤติกา พัววิไล4,856,2500.741
9น.ส.หล้า มะโนจิตร4,749,0000.725
10นายไพบูลย์ ทวีรุจจนะ3,675,0000.561
11นายประกิต กาญจนชุมพล3,567,0300.544