Tsurumi NKZ


ปั๊มรุ่นนี้เป็นปั๊มที่ใช้ไฟ 1 เฟส 220V ที่มีมอเตอร์ขนาดใหญ่ ดังนั้นจึงมีความสามารถเทียบเท่ากับปั๊ม 3 เฟส ขนาดใหญ่ มีใบพัดแบบ Semi-Vortex ทำให้สามารถสูบน้ำที่มีตะกอนปนอยู่ได้ อีกทั้งยังมีใบกวน (Agitator) อยู่บริเวณก่อนเข้าช่องดูดปั๊ม เพื่อกวนให้ตะกอนสามารถไหลเข้าสู่ตัวปั๊มได้ง่ายขึ้น เหมาะกับงานระบายน้ำที่ต้องการอัตราการไหลสูงและมีตะกอนผสม

Libary

หมวดหมู่ ป้ายกำกับ ,

Privacy Preference Center