063-3935088

Customer Support

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้งานกับน้ำเสียของกรุนด์ฟอสได้รับการออกแบบอย่างรอบคอบเพื่อครอบคลุมการทำงานกับน้ำเสียทุกชนิด โดยเส้นใย เศษวัสดุ อนุภาคอินทรีย์ และของแข็งถูกจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยปั๊มหรือระบบปั๊มของคุณที่สามารถติดตั้งได้ในที่แห้งและที่เปียก ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบด้วย

◾สิ่งปฏิกูล
◾การระบายน้ำ
◾น้ำทิ้ง
◾การกระจายน้ำเสีย

ปั๊มมีอยู่หลายรุ่นด้วยกันซึ่งทำจากวัสดุที่แตกต่างกัน เช่น เหล็กหล่อ และเหล็กสแตนเลส เป็นต้น โดยวัสดุดังกล่าวมีความเหมาะสมอย่างมากขึ้นอยู่กับธรรมชาติของน้ำเสีย (และขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมซึ่งปั๊มทำงานอยู่ด้วย) ในการใช้งานซึ่งมีการพบเศษวัสดุหรือเศษโลหะที่คล้ายคลึงกัน ปั๊มสามารถติดตั้งพร้อมกับจานบดได้

ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสาธารณูปโภคของกรุนด์ฟอสมีสิ่งที่คุณต้องการอยู่ตลอดเวลาเพื่อสร้างประโยชน์จากความรู้เกี่ยวกับปั๊มน้ำโสโครกและระบบ ปั๊มน้ำโสโครกเพิ่มเติม หรือการใช้งานด้านสาธารณูปโภคอย่างอื่น

◾กรุนด์ฟอสมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มที่ครบวงจรที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ATEX

เราพร้อมช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่

เรามุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Cta all page TH

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่านเอง