063-3935088

Customer Support

เครื่องมือเครื่องจักร

เครื่องมือเครื่องจักร
ปั๊มประสิทธิภาพสูงที่ครบวงจรของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะให้ความเที่ยงตรงและความเสถียรภาพสูงในการใช้งานกับเครื่องกลที่หลากหลาย ประกอบด้วย
◾การเจียร
◾การกลึง
◾การกัด
◾การคว้าน
◾การเลื่อย
◾การตัดด้วยลวดไฟฟ้า
◾การกัดด้วยประกายไฟ
ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะด้านโดยปั๊มสามารถปรับตามความต้องการทุกๆ รูปแบบได้อย่างพอดี ปั๊มหลายใบพัดของกรุนด์ฟอสมีหลายขนาดมีแรงดันและอัตราการไหลที่ต้องการสำหรับวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะสมสำหรับการติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอนนอกจากนี้ปั๊มยังมีแบบต่างๆ ที่เลือกออกแบบได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้ปั๊มสามารถที่จะจัดหาพร้อมกับตัวแปลงความถี่แบบรวมกันหรือระบบ E-solution เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและหาจุดทำงานที่เหมาะสมของกระบวนการรวมถึงการลดระดับความร้อนที่ป้อนเข้าไปในสารหล่อลื่น สำหรับปั๊มที่ออกแบบพิเศษสำหรับเจียรและการคว้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มแรงดันสูงของกรุนด์ฟอสรวมถึงรุ่นที่สามารถรับมือกับแรงดันสูงถึง 120 บาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับการคว้านรูที่มีความลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มทั้งหมดมีเป้าหมายสำหรับการใช้งานกับเครื่องมือกลซึ่งมีรุ่นที่ทำจากเหล็กสแตนเลสเช่นเดียวกับรุ่นที่ทำจากเหล็กหล่อหากจำเป็นต้องมีการปรับตามความต้องการ ปั๊มก็สามารถใช้งานร่วมกับระบบซีลพิเศษพร้อมกับมอเตอร์ที่มีปลั๊กแบบ HAN10E หรือร่วมกับมอเตอร์ชุดต้นกำลัง 50/60 Hz เช่นเดียวกับมอเตอร์ต่างๆ สำหรับความต้องการแรงดันที่ทุกระดับที่ต้องการ◾ปั๊มน้ำทั้งหมดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมาพร้อมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง EFF1

เราพร้อมช่วยให้คุณเลือกผลิตภัณฑ์ที่ใช่

เรามุ่งมั่นคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อคุณ เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Cta all page TH

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นความจริงเพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่านเอง