Saint-Gobain Ceramic Catalyst Bed Support Ball

Saint-Gobain NorPro เป็นผู้นำของโลกในการผลิต ceramic catalyst bed support ball ซึ่งได้มาตรฐานสำหรับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล การกลั่นน้ำมัน และโรงงานผลิตเคมีมากมายทั่วโลก Saint-Gobain NorPro สามารถผลิต Denstone® bed support balls ที่ใช้ได้ในช่วงการผลิตที่หลากหลาย ประกอบด้วย Denstone® 2000, Denstone® 99, Denstone® 57 รวมถึง Denstone® deltaP® media ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุดที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับการประยุกต์ใช้ใน fixed bed

Denstone deltaP จะมีหน้าที่ต่างจาก bed support media ที่มีอยู่ทั่วไปในตลาด เนื่องจากสามารถเพิ่ม performance ของ reactor ได้ จึงนับเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแนวทางของตัวรอง Catalyst ไปจากเดิมโดยจะสามารถให้ประโยชน์มากมายรวมถึงเรื่องของ overall operating performanceอีกด้วย


Products Range


NorPro® Product Families
– Denstone® Ceramic Support Media
– MacroTrap® Guard Bed Media
– Bed Topping Media
– Thermal and Heat Management Media
– Mass Transfer Media

Denstone® Ceramic Support Media
– Denstone® 2000 Support Media
– Denstone® 57 Support Media
– Denstone® 99 Alumina Support Media
– Denstone® deltaP® Support Media

MacroTrap® Guard Bed Media
– MacroTrap®Guard Bed Media

Bed Topping Media
– NGBT® and Pentaring Bed Topping Media
– HSA Alumina Rings

Thermal and Heat Management Media
– HexPak™ Heat Transfer Media
– AF38™ Heat Transfer Media
– Snowflake™ Heat Transfer Media
– Ty-Pak® Heat Transfer Media
– Norton™ Heat Transfer Saddles
– Thermal and Heat Management Media Materials

Mass Transfer Media
– Mass Transfer Media Materials
– Norton™ Saddles
– Support Assemblies
– WavePak™ Packing

ไม่เกิดการอุดตันของ Catalyst
NorPro™ Denstone® patented support media ผลิตจาก technology ที่ทำให้ Material เป็นเนื้อเดียวกัน จึงไม่เกิดปัญหา ผิวตัวรอง catalyst หลุดร่อน ผุกร่อน จึงไม่เกิดปัญหาการอุดตันของ catalyst bed และยังคงรักษาประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตที่ดี เนื่องจาก pressure drop ในระบบต่ำเป็นผลให้ catalyst ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ไม่เกิดการปนเปื้อน
Denstone media ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการต้านทานสูงมากซึ่งจะช่วยไม่ให้มีแคตตาลิสปนเปื้อนไปกับระบบรวมถึงยังช่วยให้ระยะเวลาการใช้งานของแคตตาลิสนั้นยาวนานมากขึ้นจึงชัวยลดต้นทุนในการผลิตด้วย

มีความต้านทานสูงต่อกรณีมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกติ
Denstone supports จะยังคงสามารถต้านทานอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างผิดปกตได้โดยจะไม่มีการแตกหักหรือเสียหายอันเป็นเหตุให้การผลิตเสียหายได้

ไม่เกิดปฏิกิริยาข้างเคียงกับแคตตาลิส
Denstone support media จะไม่เกิดปฏิกิริยากับ sulfur, boron และ catalytic poisons อื่นๆ ทั่วไป จึงไม่มีการเกิดปฏิกิริยาข้างเคียงกับแคตตาลิสอันเป็นผลทำให้อาจเกิดใหญ่ตามมามากมายนั่นคือ plant shut downs, การเปลี่ยน catalyst ใหม่ และ จำเป็นต้องติดตั้งใหม่ทั้งหมด

NorPro® Product Families

Saint-Gobain NorPro provides decades of experience in developing and manufacturing custom products for particularly difficult or unusual applications. Ask us about co-development partnerships and custom engineered products.

denstone

Denstone, the most recognized brand of support media for fixed catalyst bed applications.

macro

Guard bed media mitigates pressure drop rise by trapping particulates.

bed

Offering the widest range of top bed solutions for all types of reactors.

af38

Uniquely-engineered shapes and materials provide solutions to challenging operating conditions and applications.

mass

Globally recognized in the development and production of ceramic media, specializing in reactor pressure drop mitigation.

Denstone® Ceramic Support Media

Saint-Gobain NorPro provides an extensive range of Denstone® brand bed support media, including Denstone 2000, 99, 57, along with it’s revolutionary bed support technology — Denstone® deltaP™ media for fixed bed applications.

denstone 1

Denstone® 2000 support media revolutionized the industry with unmatched impact resistance, thermal shock, crush strength and survivability. This outstanding combination of properties make Denstone 2000 support media the product of choice for more severe hydroprocessing applications such as hydrocracking, or when an extra degree of reliability is required. “

denstone57

Denstone 57 support media are the most widely used support media in the world. With their unparalleled consistency and reliability, Denstone 57 support media remain the industry standard.

denstone99

Denstone® 99 media are the industry’s most reliable product for applications that demand a chemically inert body with excellent thermo-mechanical shock resistance properties. Denstone 99 media are used in installations worldwide for heat transfer, as well as for the mechanical support and hold down of fixed catalyst beds.

DeltaP Media

The unique, non-spherical shape provides improved operating performance and cost-saving bottom line results through reduced pressure drop and fewer layers of media.

“MacroTrap® XPore 80 and MacroTrap® Guard Bed Media”

MacroTrapXPore80

MacroTrap guard bed media are highly macroporous ceramic materials, which work by trapping particulates and some soluble iron in the very large pores before they reach the catalyst bed.

Bed Topping Media

Saint-Gobain NorPro provides an extensive range of Denstone® brand bed support media, including Denstone 2000, 99, 57, along with it’s revolutionary bed support technology — Denstone® deltaP™ media for fixed bed applications.

SGNorPro NGBT Media

Saint-Gobain NorPro supplies a variety of low pressure drop bed topping materials. These include the traditional graded beds of Denstone® support media, but also advanced materials and shapes that are under constant development.

bed 1

Ceramic pentarings with the highest void fraction available.

hsa

High porosity for excellent demetallization characteristics and crush strength.

Thermal and Heat Management Media

Saint-Gobain NorPro’s Process Ceramics group has developed and manufactured more heat transfer media than any other company in the world. In fact, we are also the first company to supply a media, Norton™ Proware™ saddles, for regenerative thermal oxidizers (RTO). Since then, we have maintained the edge in supplying reliable, technically advanced products for heat transfer applications.

Designed to improve thermal efficiency. HexPak media provides a 40% lower pressure drop when compared to saddles.

snow

Designed for applications susceptible to fouling.

ty pak

Improved pressure drop.

thermal heat

Tailored to your application.

Thermal and Heat Management Media

Saint-Gobain NorPro’s Process Ceramics group has developed and manufactured more heat transfer media than any other company in the world. In fact, we are also the first company to supply a media, Norton™ Proware™ saddles, for regenerative thermal oxidizers (RTO). Since then, we have maintained the edge in supplying reliable, technically advanced products for heat transfer applications.

Designed to improve thermal efficiency. HexPak media provides a 40% lower pressure drop when compared to saddles.

snow

Designed for applications susceptible to fouling.

ty pak

Improved pressure drop.

thermal heat

Tailored to your application.

This is a custom heading element.

Saint-Gobain NorPro, a mass transfer product innovator with ceramic Random Packing and Support Assemblies: Norton™ saddles, Norton™ super saddles, WavePak™ packing, Raschig rings, cross partition rings, Aludur® grid and Supergrid™ bar support systems, grid blocks and gas injection support plates.

thermal heat

Proware™ and Aludur® proprietary formulations.

sandle

The original Intalox® ceramic saddle.

assembile

Aludur® grid bars, grid blocks, gas injection support plates.

wavepak

Ceramic packing developed for sulfuric acid applications.