สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ปีนี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดครั้งหนึ่งในช่วงชีวิตของคนจำนวนมาก เราเริ่มต้นปีด้วยความตระหนักในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่จะมาจากเทคโนโลยีดิจิทัลและอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ Digital Disruptionในหลายๆอุตสาหกรรมแต่พอผ่านมาเพียงแค่เดือนกว่าทั่วโลกก็เจอวิกฤติของโควิด-19 ทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่อาจเรียกว่า Double Disruption และการเปลี่ยนแปลงมารวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก
ผู้คนเริ่มคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถทำงานในรูปแบบใหม่ และมีวิธีทำธุรกิจแบบใหม่ๆ ซึ่งก็เป็นที่คาดการณ์ว่าแม้จะพ้นวิกฤติของโควิด-19 ไปแล้ว วิถีชีวิตของผู้คนและธุรกิจหลายอย่างจะไม่มีทางกลับไปเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว
นอกจากนี้วิกฤตโควิดทำให้ห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกันกับการเกิดสงครามการค้าของจีนและสหรัฐอเมริกา ร่วมถึงการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ธุรกิจจำเป็นต้องหาแหล่งผลิตสินค้าใหม่ๆที่อาจอยู่ใกล้ตัว การค้าสินค้าและบริการก็อาจต้องเน้นกลุ่มลูกค้าในประเทศมากขึ้น
คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักดีถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนี้ เราจึงได้ใช้วิกฤติในครั้งนี้มาปรับตัวธุรกิจของเราและสร้างคุณค่าให้เกิดความยั่งยืน ดังนั้นในช่วงปีนี้ไม่เพียงแต่เราจะปรับตัวรองรับวิกฤติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ล็อกดาวน์ใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยทีมงานก็ได้เรียนรู้การทำงานรูปแบบใหม่และปรับบริษัทเข้าสู่องค์กรดิจิทัล เราเองยังแสวงหาโอกาสในการที่จะปรับโมเดลธุรกิจใหม่ๆ ตามอนาคตของโลก และตามนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเน้นการลงทุนที่จะหาตลาดและผลิตภัณฑ์ใหม่ในประเทศมากขึ้น
ในปีหน้าสิ่งที่ทางบริษัทสยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จะมุ่งทำต่อไปคือจะเน้นการปรับโมเดลธุรกิจโดยการนำนวัตกรรมใหม่เข้ามา (Business Model Innovation) เพื่อให้เรามีความยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทิศทางที่เรากำลังมุ่งไปจะสามารถที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงของโลกได้เป็นอย่างดี

เราทุกคนมั่นใจว่าเราต้องทำได้ และจะฝ่าวิกฤตินี้ไปร่วมกันได้สู่ชัยชนะที่ยั่งยืน

ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ