Tomoe Decanters And Separation

TOMOE เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 1941 เป็นต้นมาโดยเป็นผู้นำโรงงานผลิตของ Centrifuges, Decanter, และอุปกรณ์อื่นๆ ในญี่ปุ่น ซึ่ง SUPPLY ไปให้กับโรงงาน Chemical, Petrochemical, Machinery, Food & Medicals และมาเน้นหนักในเรื่องการกำจัด Waste water, และ Sewage sludge
ตั้งแต่ปี 1970 เป็นต้นมา

นอกจากนี้ทาง TOMOE ยังเน้นเพิ่มเติมในเรื่องสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Next generation centrifugal dewatering machines, Rotary press filters, Gravity belt thickener, etc. เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการของตลาดและ application ต่าง ๆ ใน Process เช่น Separate, Thicken, Dewater, Filter, Clarify, Express, Classify, Screen, Recover, Refine, Polish Grind, Convey เป็นต้น

เทคโนโลยีของ Centrifuge และ ประสิทธิภาพการแยกแบบ 2 หรือ 3 phase (ของเแข็ง,ของเหลวและน้ำ) เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิต หรือระบบ waste เพื่อแยกสิ่งปนเปื้อน เช่น น้ำ,น้ำมัน หรือ particle ออกจาก กันในกระบวนการเดียว เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์บริสุทธิ์, ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ณ Down Stream หรือประหยัดค่าใช้จ่ายโดยการยืดอายุ การใช้งาน ของ Coolant emulsion, Washing lye, Lube oil , ทำให้ลดค่าใช้จ่ายและพื้นที่ในการกำจัด waste เนื่องจากการดึงน้ำ ออกจาก waste ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในขั้นตอนเดียว โดยอาศัยแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ระดับ G-force ซึ่งสารที่นำมาแยกจะต้อง มีคุณสมบัติสามารถแยกออกจากกันได้ทาง Mechanic, มี Density ที่ต่างกันและไม่เป็น Emulsify

Our Machinery & Equipment Division is a leading manufacturer of centrifugals and equipment in Japan, and supplies a variety of machinery in the fields of chemicals, machinery, foodstuffs and medicals, in which separation technology are utilized. Also, in the 1970s, we became involved in the environment related business, when our centrifuges began to be used for industrial wastewater and sewage sludge processing.

With the development of the industries, our customer needs have become more varied and refined, and the need for economical efficiency and power-saving equipment has increased. The demand has grown for our separators to have high-grade functionality, and to be energy and space saving, we have developed a full range of environmental friendly products such as next generation centrifugal dewatering machines, Rotary Press Filters, Gravity Belt Thickener, etc.

In additon to this, we have also contributed to the environment related field with Romag CSO screens, Carbonizing systems, Waste plastics wet classifying systems etc.


Products Range


tomoe engineering repair shop

A) Wastewater treatment system
– Centrifuge Decanter
– Rotary Press Filter

B) Chemical & Petrochemical manufacture
– Centrifuge Decanter

C) Paper,Pulp,Electric Power manufacture
– Rotary Press Filter

centrifuge

Energy-Saving Dewatering and Thickening Decanters
Description
Many TSM Decanters are employed in the sludge volume reducing process of the wastewater treatment plants. They are also installed in feces, garbage and cattle-stall effluent treatment plants.
TSM stands for the Triple-Saving Machine. It reduces maintenance labor, power consumption and flocculant consumption
Features
– Compactly built machine
– Low noise: the optional cover reduces it further down to 80dB or less.
– Easy and quick installation: limited number of anchor bolts
– Little power consumption: 20-40% less than the conventional ones
– Wear resistive tile chips on the screw conveyor flight: less spare parts and less repair expenses
– Both of the TSM dewaterer and thickener accomplish high solid recovery

BDN1

High Performance Thickener
Minimum Flocculation requirement
Description
With an increase in thickening difficulty, the conventional gravity thickening method has been replaced with the mechanical thickening method in the preliminary sludge treatment process.
A large number of BDF Decanter installations prove its various advantages: small footprint, high-capacity, easy maintenance and no-odor emission.
In order to achieve a consistent low return-sludge rate in the supernatant treatment process, we developed BDF Thickening Centrifuge. It produces a great result with low centrifugal force and a small amount of flocculant.
Features
– More than 95% SS recovery with a small centrifugal force and minimum flocculation.
– Removal of phosphorus and odor with inorganic coagulant (polyferric chloride).
– Consistent sludge concentration: Continuous concentration monitoring system and automatic differential speed control.
– Heavy duty sintered tungsten carbide tiles: Wear-resistive tiles are mounted on the screw conveyor flight with back-up tiles.
– Automatic cleaning-in-place system: Residue cleaning in the shutdown process and the screw conveyor rinsing in the stationary mode.
– Power regeneration and energy saving: Recovery of electric energy from the backdrive motor.

rotary

Rotary Press Filter
New Energy-Saving Dewatering Machine Pressure-Filtration and Compaction-Dewatering
Description
It is an economical dewatering machine that saves the floor space, odor-dilution air supply and power consumption.
Features
– Simple start-up and shut-down process.
– Expandable along with growth of throughput
(channel add-on system).
– Lightweight and minimum floor space because of efficient configuration by round channels.
– Completely enclosed, minimal odors.
– 0.2-1.3rpm low speed, quiet, no vibration and low energy requirement.
– Limited number of mechanical components and the system easy to operate.

thr

Separator of supreme functions:
It meets any requirement of the plastic industry.
Description
TRH Decanter is produced based on our 50-year know-how. Its supreme performance is highly valued home and abroad. The TRH Decanter exhibits his power in dewatering of PVC (polyvinyl chloride), polyethylene, polypropylene and other plastics.
Features
– Unique beach provision reduces cake moisture.
– The tough screw conveyor and the high torque gearbox increase throughput.
– Efficient crystal cleaning
– Efficient CIP (cleaning-in-place) system allows quick material changeover.
– Torque control warrants consistent performance even in separation of materials in various grades.
– The airtight Decanter is suitable for treatment of toxic or volatile materials.
– The gearbox oil circulation system enhances performance and durability of the gearbox. The forced lubrication system secures a reliable gearbox performance in the continuous high load operations.

trv

Vertical Decanter for Separation of Slurry Containing Organic Solvents and Operations at High Pressure and Temperature.
Description
“Solid-liquid” separation of resin and slurry containing organic solvents Recovery of catalyses Pressurized “solid-liquid” separation of heavy oil and waste plastics at high temperature.
TRV Decanters play a major role in the PET plants in South Korea, Taiwan, Indonesia, Thailand, India and China.
Features
– An airtight vertical decanter.
– Pressure-tight configuration.
– Small footprint compared with the Horizontal Decanter.
– The HT (high load ) type can process 400.
– materials.
– The gearbox oil circulation system enhances decanter performance and extends gearbox life. The forced lubrication system secures gearbox performance in continuous heavy-duty operation.

ptm

Continuous Sedimentation and Filtration
Description
The solid bowl and the imperforate basket centrifuges are integrated in PTM Decanter. A large centrifugal force achieves the best recovery and dewatering performances. The filtration system rinses cakes efficiently. PTM Decanters are employed by the chemical, electric power and mining industries to dewater and rinse paraxylene, ammonium sulfide, gypsum and ores.
Its BPA (Bis phenol-A.) dewatering/rinsing performance is highly valued in the chemical industry.
Features
– Pressure tight and airtight decanter suitable for toxic or volatile material treatment.
– Efficient cake rinsing in the filtration zone.
– The tough screw conveyor and the high torque gearbox.
-Unique beach structure and a low cake moisture rate.
– The gearbox oil circulation system enhances decanter performance and a gearbox life. The forced lubrication system secures gearbox performance in continuous heavy-duty operation.

rotary

New Energy-Saving Dewatering Machine
Pressure-Filtration and Compaction-Dewatering
Description
Rotary Press is a lightweight, compact, completely enclosed, low vibration and quiet machine. It is an economical dewatering machine that saves the floor space, odor-dilution air supply and power consumption.
Features
– Simple start-up and shut-down process.
– Expandable along with growth of throughput (channel add-on system).
– Lightweight and minimum floor space because of efficient configuration by round channels.
– Completely enclosed, minimal odors.
– 0.2-1.3rpm low speed, quiet, no vibration and low energy requirement.
– Limited number of mechanical components and the system easy to operate