อุตสาหกรรม Machine tools

ปั๊มประสิทธิภาพสูงที่ครบวงจรของกรุนด์ฟอสสามารถที่จะให้ความเที่ยงตรงและความเสถียรภาพสูงในการใช้งานกับเครื่องกลที่หลากหลาย ประกอบด้วย
◾การเจียร
◾การกลึง
◾การกัด
◾การคว้าน
◾การเลื่อย
◾การตัดด้วยลวดไฟฟ้า
◾การกัดด้วยประกายไฟ
ขึ้นอยู่กับการใช้งานเฉพาะด้านโดยปั๊มสามารถปรับตามความต้องการทุกๆ รูปแบบได้อย่างพอดี ปั๊มหลายใบพัดของกรุนด์ฟอสมีหลายขนาดมีแรงดันและอัตราการไหลที่ต้องการสำหรับวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งเหมาะสมสำหรับการติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอนนอกจากนี้ปั๊มยังมีแบบต่างๆ ที่เลือกออกแบบได้อย่างเป็นอิสระนอกจากนี้ปั๊มสามารถที่จะจัดหาพร้อมกับตัวแปลงความถี่แบบรวมกันหรือระบบ E-solution เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบและหาจุดทำงานที่เหมาะสมของกระบวนการรวมถึงการลดระดับความร้อนที่ป้อนเข้าไปในสารหล่อลื่น สำหรับปั๊มที่ออกแบบพิเศษสำหรับเจียรและการคว้าน กลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มแรงดันสูงของกรุนด์ฟอสรวมถึงรุ่นที่สามารถรับมือกับแรงดันสูงถึง 120 บาร์ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องการสำหรับการคว้านรูที่มีความลึกกลุ่มผลิตภัณฑ์ปั๊มทั้งหมดมีเป้าหมายสำหรับการใช้งานกับเครื่องมือกลซึ่งมีรุ่นที่ทำจากเหล็กสแตนเลสเช่นเดียวกับรุ่นที่ทำจากเหล็กหล่อหากจำเป็นต้องมีการปรับตามความต้องการ ปั๊มก็สามารถใช้งานร่วมกับระบบซีลพิเศษพร้อมกับมอเตอร์ที่มีปลั๊กแบบ HAN10E หรือร่วมกับมอเตอร์ชุดต้นกำลัง 50/60 Hz เช่นเดียวกับมอเตอร์ต่างๆ สำหรับความต้องการแรงดันที่ทุกระดับที่ต้องการ

◾ปั๊มน้ำทั้งหมดสำหรับอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลมาพร้อมกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง EFF1


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง


MTR/SPK/MTH/MTA ปั๊มน้ำหอยโข่งหลายใบพัด Cooling lubricants

เครื่องสูบน้ำรุ่น MTR, SPK, MTH, MTA เป็นเครื่องสูบน้ำหอยโข่งหลายใบพัดแนวตั้ง (vertical multistage centrifugal pumps) ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สูบจ่ายน้ำยาหล่อเย็น (cooling lubricants) สำหรับเครื่องจักร ใช้ถ่ายน้ำที่ผ่านการควบแน่น และใช้ในงานที่มีลักษณะคล้ายกันนี้

เครื่องสูบน้ำรุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับติดตั้งที่ด้านบนของถัง โดยจุ่มส่วนปลายของปล่อง (pump stack) ลงในของเหลวที่ทำการสูบ เครื่อสูบน้ำกรุนด์ฟอสรุ่น MTR, SPK, MTH และ MTA มีให้เลือกหลายขนาดและหลายใบพัด ที่ให้อัตราการไหล แรงดัน และระยะตรงตามความต้องการ โดยมีองค์ประกอบสองส่วนหลักคือ: มอเตอร์และตัวปั๊ม มอเตอร์ที่มากับเครื่องเป็นมอเตอร์กรุนด์ฟอสรุ่นมาตรฐาน MG ที่ออกแบบตามมาตรฐาน EN ส่วนตัวปั๊มประกอบด้วยระบบไฮดรอลิกส์ที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับการใช้งาน ข้อต่อแบบต่างๆ แท่นรองมอเตอร์ ช่องปิดตามจำนวนที่กำหนด และชิ้นส่วนอื่นๆ อีกมากมาย

อ่านเพิ่มเติม
mtr