BOOST ENGERY OPTIMIZATION (BEO)

banner

ภาพรวมของศักยภาพในการประหยัดพลังงาน

การตรวจสอบพลังงานของSiamEastกับกรุนด์ฟอสเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่พัฒนาโดยกรุนด์ฟอสเพื่อระบุการใช้พลังงานมากเกินไปในระบบปั๊มทุกชนิด การตรวจสอบพลังงานมักจะนำไปสู่การลดการใช้พลังงานลง 30-50% ซึ่งแปลว่าเป็นการประหยัดที่สำคัญสำหรับการติดตั้งของคุณและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เล็กน้อย

การตรวจสอบพลังงานดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญของSiamEastและกรุนด์ฟอสตามการวัด มันมุ่งเน้นไปที่ปริมาณของวัสดุที่ปั๊มกำลังจัดการและการเปลี่ยนแปลงของการไหลในช่วงเวลาที่ค่อนข้างสั้นและกำหนดไว้อย่างดี ผู้เชี่ยวชาญของSiamEastกับกรุนด์ฟอสได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดต่าง ๆ เพื่อวัดและบันทึกสิ่งต่อไปนี้:
• ค่าที่นับได้เช่น การไหลและการใช้พลังงาน
• ค่าอะนาล็อกเช่น ความดันอุณหภูมิระดับน้ำ
• อัตราการเกิดอุบัติเหตุเช่น ปั๊มเริ่ม / หยุดวาล์วเปิด / ปิด
การตรวจสอบประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของปั๊มของคุณและเสนอการเปลี่ยนแปลงที่จะทำเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ข้อเสนอได้รับการสนับสนุนโดยการคำนวณเงินออมที่จะทำลดการปล่อย CO2 และเวลาคืนทุนในการลงทุนใด ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

• ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก
• การลดการติดตั้งคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลงอย่างมาก